PRO Budějce
Dětské hřiště budoucnosti

Revitalizace a obnova současného zanedbaného stavu dětského hřiště v ulici Fr. Ondříčka u domu č.p. 16, Č. Budějovice.

V rámci cíle tohoto projektu vidím v provedení revitalizace a obnovy současného zanedbaného stavu dětského hřiště ve formě dvou prolínajících se prostorů – oddechový prostor pro maminky s malými dětmi s využitím modernizace stávajících prvků dětského hřiště s myšlenkou jejich variability (polo parková úprava s terénními prvky). Ve formě klidové zóny (lavičky, sedátka, v polostínu v letních měsících) přecházející do terasovité úpravy svažujícího do strany, kde se vytvoří stupně, na nichž mohou lidé sedět, lehnout si, oddychnout, slunit a sledovat hraní svých dětí. Dále by na tuto terasovitou úpravu mohlo navazovat přilehající dětské hřiště a jeho možné obměny s výhledem pro měnící zájmy dětí. Zde by se mohla využít kombinace herních prvků z přírodních materiálů a současných materiálů (plast, lanové systémy, prolézačky, houpačky, skluzavky, sportovní prvky k posilování a udržování tělesné kondice). A to vše ve vzájemném prolínání obou prostorů. Tento prostor mohou využívat děti z přilehlé školky a nejen ty. Na místě by mohl být vystaven i prostor pro pétanque, či jiné sportovní prvky k posílení kondice.

Ondřej Pecháček
České Budějovice 2
6 - 12 měsíců
1 043 000 Kč
Velký
109
50
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Sibiřský Jilm
15 000 Kč
Dřevěné branky (4x)
12 000 Kč
Přírodní prvky
12 000 Kč
Ohraničení stávající hřiště – materiál
10 000 Kč
Vahadlová houpačka
20 000 Kč
Prolézačka s hrazdičkou
40 000 Kč
Lanový a dřevěný most
45 000 Kč
Tematický herní prvek
500 000 Kč
Kombinovaná dřevěná dětská houpačka
72 000 Kč
Kreslící tabule
25 000 Kč
Pískoviště + materiál + terénní úpravy
25 000 Kč
Lavice s opěradlem (5x)
25 000 Kč
Lavice bez opěradla (3x)
12 000 Kč
Herní doplňky (4x)
60 000 Kč
Materiál, práce, terénní úpravy
120 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
1 043 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
DH Fr. Ondříčka, které má být součástí tohoto projektu, je postupně doplňováno novými herními prvky. Nyní se na původní hřiště vejdou max. 2 herní prvky s dodržením dopadových ploch.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt musí respektovat stávající vzrostlé dřeviny (ochrana kořenových systémů). Projektová dokumentace bude konkrétněji konzultována před územním resp. stavebním řízením či ohlášením stavby.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami