Chytré odpadkové koše na tříděný odpad v centru města

Předmětem projektu je rozmístění chytrých košů na tříděný odpad v historickém centru města. Rozmístěním košů dojde k vyřešení jednoho z problémů historického centra a to absencí košů na tříděný odpad. Díky využití chytrých kompresních košů navíc přestanou město hyzdit přeplněné odpadkové koše, které čekají na vyvezení.

Historické centrum města patří mezi oblíbené cíle jak místních obyvatel tak návštěvníků města. Velké množství lidí sebou automaticky přináší velké množství vyprodukovaného odpadu. Přestože je ve městě rozmístěna poměrně hustá síť kontejnerů na tříděný odpad, v historickém centru paradoxně jakékoliv koše na tříděný odpad vyprodukovaný návštěvníky z řad obyvatel i turistů zcela chybí. Protože se jedná o historické centrum bylo by vhodné, aby rozmístění košů nenarušovalo vzhled historického centra a zároveň nezvyšovalo zátěž historického centra dopravou, která je s vyvážením většího množství košů spojená.

Podobnou problematiku již řešila jiná města (v Jihočeském kraji například Prachatice) a z jejich zkušeností vyplývá, že se pro tento účel hodí tzv. chytré odpadkové koše, které využívají nových technologií k zvýšení efektivity svozu odpadu. Konkrétně se jedná tzv. kompresní odpadkové koše, které využívají solární energii pro pohon elektrického lisu, který odpad v rámci koše lisuje tak, aby zabíral co nejméně místa a koš tak nebylo nutné vyvážet tak často. Ze zkušeností měst, kde byl tento systém testován vyplývá, že v místech, kde bylo dříve nutné svážet odpad několikrát denně stačí díky této technologii odpad odvézt jednou týdně. Druhou návaznou technologií je pak využití čidla, které upozorní technické služby ve chvíli, kdy je koš naplněn a je potřeba jej vyprázdnit.

Díky kombinaci těchto dvou technologií došlo v městech, která tuto technologii používají k snížení počtu jízd nezbytných pro svoz odpadů až o 90 % a díky tomu k snížení celkových nákladů na svoz odpadu o 75 % (výsledky studie proveditelnosti půlročního testování v historickém centru Prahy). Samozřejmým přínosem je díky výraznému zvýšení efektivity svozu odpadu snížení nečistoty v ulicích a tím zkrášlení historických center, ve kterých je tento systém využíván.

Přestože ze zkušeností všech měst, kde je tato technologie využívána (Prachatice, Praha, Brno, Pražské zoo) vyplývá, že se investice prokazatelně díky uspořeným nákladům městu vrátí, jedná se o poměrně nákladnou investici a ne vždy je reálné pořídit velké množství košů najedou. Proto v rámci tohoto projektu navrhuji pořízení 8 ks chytrých odpadkových košů (4x dvojice pro plast a papír), které by byly zkušebně rozmístěny ve vybraných hodně navštěvovaných částech historického centra (Náměstí, Krajinská ulice) s možností budoucího rozšíření o další koše v jiných lokalitách, pokud se technologie osvědčí.

Vilém Čekajle
České Budějovice 1
Projekt lze zrealizovat v řádu několika měsíců. Jedná se o nákup a rozmístění košů.
1 200 000 Kč
Příroda, zeleň
61
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Pořízení 8 ks chytrých kompresních košů včetně montáže a licence na software pro monitoring potřeby svozu
1 200 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
1 200 000 Kč
Provozní náklady
Veškeré provozní náklady na servis a licenci na software jsou součástí nákladů na dodávku. Náklady na svoz odpadu nejsou počítány.
0 Kč