PRO Budějce
Odpočinková zóna Haklovy Dvory

Pozorovatelna ptactva - altán či lavičky na břehu Novohaklovského rybníka s panoramatickým výhledem.

Projekt klidové zóny v Haklových Dvorech spočívá ve splynutí ornitologické pozorovatelny v podobě altánu či laviček a krajinné oblasti Českobudějovicka.
Tento projekt může navázat na budoucí stavbu altánů a vyhlídkový plošin u Vrbenských rybníků, má zlepšit cestovní ruch v dané oblasti, podpořit edukaci občanů o místní krajině, ale i zvýšit možnosti odpočinku místních obyvatel. Díky blízkosti ptačí rezervace může místo dále sloužit jako základna pro ornitology.
Cílem projektu je plně využít potenciálu oblasti při zachování rázu místní krajiny. Projekt počítá v menší míře s úpravou terénu, který nadále zůstane zatravněný, a počítá zachovat dřeviny jako přirozený okraj klidové zóny. Centrem oblasti bude pozorovatelna ptactva - altán či lavičky.

Erik Ferchenbauer
Haklovy Dvory
12- 18 měsíců
449 000 Kč
Malý
103
38
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Altán
200 000 Kč
Lavička parková 2x
12 000 Kč
Odpadkový koš 2x
7 000 Kč
Úprava terénu
200 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
449 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Souhlas s lavičkami - dřevěné kůly. Nesouhlas s altánem - zásah do VKP a prvku ÚSES, narušení přírodě blízkého území stavbou (bude souviset se změnou povrchu, možnost zabudování kolostavu apod.).
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Přípustné jsou drobné stavby pro vzdělávací a výzkumné funkce (např. pozorovací) - pokud bude altán sloužit zejména jako pozorovatelna, potom v souladu s ÚPnM. Ostatní mobiliář je nadpodrobnost ÚP.
Proveditelný s úpravami
Lesy a rybníky města ČB s.r.o.
Realizaci projektu výstavba altánu nedoporučujeme z důvodu vandalismu a přílišné stavební náročnosti. Projekt navrhujeme nahradit výrazně jednodušším posezením (lavičkami). Konkrétní umístění konzultovat se správcem rybníka.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami