Sousedská slavnost tak, jak má být, v ulici, kde se ještě nikdy nekonala. Hudba, promítání, jídlo a pití, zkrátka společné setkání se vším všudy. Většinu věcí zajistíme sousedskými silami.

Do realizace sousedské slavnosti SMETANKA FEST 21 chceme zapojit co nejvíce sousedů a sousedek, místních podniků i podnikatelů a podnikatelek. Proto většina věcí bude zajištěna svépomocí a vlastními prostředky účastníků akce. Konkrétní program vyplyne ze zapojení sousedů. Očekáváme promítání, reprodukovanou hudbu, stánky s jídlem a pitím i sdílení doma připravených pokrmů, společné osazování truhlíků, dlouhý stůl s židlemi, představení místních podnikatelů, výměna rostlin, společný úklid po akci.

Anna Šlechtová
České Budějovice 3
duben/květen 2021 sobotní odpoledne
28 000 Kč
Zábava
62
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Pronájem stanů a techniky
10 000 Kč
Tisk (výzva k zapojení, pozvánka na slavnost do schránek a program na místě)
3 000 Kč
Projekt na zábor, zajištění změny dopravního značení a uhrazení poplatků za zábor
15 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
28 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor kultury a cestovního ruchu
Rozpočet na technické vybavení neodpovídá.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Realizace vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace,  případně rozhodnutí o uzavírce PK a stanovení přechodné úpravy provozu na PK.
Proveditelný s úpravami