PRO Budějce
Dětské hřiště - sídliště Máj

Projekt se zabývá bezpečným dětským hřištěm na sídlišti Máj, tak aby nerušilo ostatní obyvatele

Předmětem projektu "Dětské hřiště - sídliště Máj" je vytvoření a doplnění dětského hřiště u výměníku "U Evžena". Hřiště bude bezpečné a hlavně oplocené nízkým plotem, protože město v minulosti neschválilo povinnost mít psa na vodítku, psí exkrementy od nezodpovědných majitelů psů tedy na hřišti být nemohou. Hřiště bude obsahovat hrací prvky: pískoviště, skluzavku s domečkem, dětskou kuchyňku, a dřevěné auto, viz přiložené fotografie. Hřiště je v dostatečné vzdálenosti od panelových domů, takže případný smích a křik dětí už nebude nikoho rušit. Hřiště bude doplněno lavičkami a odpadkovým košem. Dle provozního řádu by hřiště kontrolovala městská policie a uzavírala ho.

Tomáš Červený
České Budějovice 2
12 - 18 měsíců
860 000 Kč
Velký
106
37
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
hrací prvky
700 000 Kč
plot
100 000 Kč
koš
5 000 Kč
lavičky s opěradlem 2x
25 000 Kč
ostatní úprava
10 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
860 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
V této lokalitě je velký problém s provozem stávajícího hřiště, v minulosti formou petice obyvatelé okolních domů požadovali odstranění části hřiště - lanové dráhy. OSVS nedoporučuje umisťovat jakékoliv nové herní prvky bez souhlasu obyvatel. Investice města v této části sídl. Máj bude nepochopena. Na 25. 8. 2021 je svolána schůzka na místě realizace s navrhovatelem, zástupcem MM a předsedkyní územní skupiny k dořešení navrženého hřiště.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt musí respektovat stávající vzrostlé dřeviny (ochrana kořenových systémů). Projektová dokumentace bude konkrétněji konzultována před územním resp. stavebním řízením či ohlášením stavby.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami