Předmětem projektu je vybudovat na části Tyršova Sadu zahrádku s bylinkami, keři a květinami, o kterou by se staraly děti z MŠ A.Trägera.

Školka umístěná v Kněžských Dvorech má jen málo šancí se v okolí projít, prezentovat či zabavit. Cílem projektu by bylo jak zvelebení Tyršova Sadu, tak přistoupení k přírodě, přirozený přístup dětí k rostlinám a poznávání bylin a květin a ročního běhu přírody.

Yvona Kudláčková
České Budějovice 3
jaro 2021
220 000 Kč
Příroda, zeleň
67
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
koupě sazenic, plůtku, keřů a bylin
10 000 Kč
plot 3x10 m
60 000 Kč
terénní úpravy
130 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
220 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Je nutné zajistit celoroční péči.
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Jedná se o volně přístupnou plochu parku. Zahrádku lze zrealizovat pouze v místě, kde nedojde k poškození dřevin. Nesouhlasíme také s oplocením zahrádky.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelné, ale vzhledem k tomu, že je to jedna z mála ploch zeleně pro obyvatele lokality bude nutné ponechat bez oplocení.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný