Předmětem projektu je vybudovat na části Tyršova Sadu zahrádku s bylinkami, keři a květinami, o kterou by se staraly děti z MŠ A.Trägera.

Školka umístěná v Kněžských Dvorech má jen málo šancí se v okolí projít, prezentovat či zabavit. Cílem projektu by bylo jak zvelebení Tyršova Sadu, tak přistoupení k přírodě, přirozený přístup dětí k rostlinám a poznávání bylin a květin a ročního běhu přírody.

Yvona Kudláčková
České Budějovice 3
jaro 2021
220 000 Kč
Příroda, zeleň
67
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
koupě sazenic, plůtku, keřů a bylin
10 000 Kč
plot 3x10 m
60 000 Kč
terénní úpravy
130 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
220 000 Kč
Provozní náklady
výsadba, hnojivo atd.
15 000 Kč