Instalace šachového stolku do ulic města za účelem oživení veřejného prostranství. Šachová deska i posezení je z betonu, šachové figurky by byly k zapůjčení v přilehlém restauračním zařízení.

Jedná se o umístění jednoho šachového stolku u Sokolského ostrova. Zeleň ve centru se vyznačuje městotvorným potenciálem, jedná se o místo, kde se lidé rádi potkávají. Šachy rozšiřují nabídku veřejného prostoru a obohacují tak současné kvality Zátkova nábřeží. Projekt umožňuje dialog mezi občany města téměř všech věkových kategorií pomocí známé deskové hry.

Tadeáš Dvořák
České Budějovice 1
4 měsíce
32 000 Kč
Zábava
18
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Dřevené figurky
2 000 Kč
Betonová šachová deska se dvěma sedadly
25 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Cena celkem
32 000 Kč
Provozní náklady
Doplnění šachových figurek a obnova nátěru
3 000 Kč