První městský popový vokální a choreografický kolektiv

Vytvoření první popové dětské a mládežnické skupiny, která nemá v našem regionu obdobu. Výuka dětí a mládeže popový zpěv, choreografie, herectví. Jedním ze specifických rysů vokální skupiny je schopnost kombinovat děti s různými úrovněmi vývoje hlasu a sluchu do jedné výkonné skupiny. Přilákáním plachých a nejistých dětí k tvůrčí činnosti jim dáme příležitost otevřít se a seberealizovat.

Rád bych vás upozornil na skutečnost, že v našem městě je mnoho talentovaných dětí, které dokonale zpívají a tančí zároveň. Bohužel tento talent zůstává nezveřejněný. Ve městě existují hudební školy, sbor v Domě mládeže, ALE neexistuje jediná vokální skupina, která by zpívala moderní popové písně.

Moderní teenagery o to nemají zájem. Potřebují pohyb a výsledky své práce vidí mnohem častěji. Ve městě se koná mnoho zajímavých a rozmanitých akcí, ale vůbec tu vystupují pouze dospělí. Při představeních na pódiu je nutné častěji zapojovat různé dětské skupiny. Pouze na veřejnosti můžete zdokonalit své dovednosti, abyste v budoucnu získali ceny na mezinárodních soutěžích.

Vokalní skupina spojuje stejně smýšlející lidi, podporuje v nich pocity spoluvytváření a kamarádství, vzájemné pomoci a podpory, bez nichž není možné plně vzdělávat osobnost dítěte. Z tohoto pohledu vokální aktivity přispívají k socializaci rostoucí osobnosti

Vím, že do konečného rozhodnutí zbývá ještě hodně času, ale žádám vás, abyste dali mému projektu šanci, bez ohledu na výsledky hlasování. Město získá z realizace tohoto projektu mnoho výhod, které nejsou okamžitě viditelné.
Potřebujeme jen malou podporu na začátku a pak dále příležitost promluvit na všech akcích města.
1. Mám více než 4 roky zkušeností s realizací podobného projektu a jsem si jist, že s vaší podporou bude za pár let jméno našeho města známé nejen v České republice, ale i v zahraničí.
2. Účast města na realizaci mnoha projektů, které jsou v soutěži prezentovány, bude brzy po jejich realizaci zapomenuta, zatímco při realizaci mého projektu na to budu neustále pamatovat.
3. S vaším souhlasem vám rád pomůžu s organizací kulturních akcí, které se konají ve městě. Společně uděláme zajímavé a nezapomenutelné prázdniny v našem regionu. Odtud lze okamžitě sledovat přímé výhody pro město. Přilákání turistů a místních obyvatel, pokud to bude správně organizováno, přinese do rozpočtu města další příjmy.
4. Jak ukazuje praxe, prostřednictvím dětí se správnou organizací dokážeme v příštích volbách zvýšit hodnocení důvěry občanů.
5. Pro talentované děti rodin budou poskytnuta bezplatná místa - a opět zjevné plus pro vás, stejně jako pro vládu města.
6. Je třeba si uvědomit výhody tohoto projektu pro rozvoj kulturního života mladých lidí. Poskytování příležitostí pro rozvoj a realizaci talentované mládeže města.
7. Jednou ze zřejmých výhod implementace tohoto projektu:
Pokud mi dáte svolení a do září poskytnete pouze prostory tak, abychom již zahájili výuku (i bez potřebného vybavení), pak v prosinci, kdy začne realizace všech projektů, bude nutné zakoupit pouze všechny zařízení. Děti již budou moci předvést své výsledky a vy to budete slavnostně otevírat tak, že to napíšete do tisku. a sociální sítě. Bude to váš nejrychlejší, nejdelší a nejúspěšnější projekt vůbec.

Alina Safonová
6-12 měsíců
72 000 Kč
Děti
107
Poloha
Projekt není vázaný na konkrétní místo.
Rozpočet
Popis položky
Cena
mikrofony Sennheiser (10 kusů - 1 kus stojí asi 5 000)
50 000 Kč
Mixážní pult
5 000 Kč
měsíční výdaje na vzdělávání dětí
7 000 Kč
třída pro třídy - případně v Domě dětí a mládeže
0 Kč
účast na soutěžích - dohodou
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
72 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Odbor kultury a cestovního ruchu
Spadají do žadatelů o dotace ze školství nebo kultury
Neproveditelný
Odbor školství a tělovýchovy
Zde je možnost čerpání dotace.
Neproveditelný