Cílem projektu je dokončení centrálního parku na sídlišti Máj pro děti a rodiče, kde předchozí politici nechali jen žluté betonové „polobobky“ a sliby. Lavičky pro rodiče musejí být dřevěné s opěradlem pro záda ( stejné, jaké jsou např. na Mariánském náměstí u Mariánského sousoší )

Navrhuji dokončit centrální park na sídlišti Máj dle schématu, který už na radnici je někde v šuplíku ( odkaz: https://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/regenerace-sidliste-maj/PublishingImages/F1.03-SITUACE%20KOORDINA%C4%8CN%C3%8D.pdf ). Navrhuji ho proto, že děti a mládež si v této části nemají kde hrát. Dětská hřiště by měla být ohrazena malým plotem jako ochrana před psy nezodpovědných majitelů psů, kteří neuklízejí jejich exkrementy.

Tomáš Červený
České Budějovice 2
2 měsíce
1 370 000 Kč
Děti
143
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
lavičky
100 000 Kč
dětské hřiště + mobiliář
1 000 000 Kč
oplocení hřiště
250 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
1 370 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Lze využít projektovou dokumentaci pod názvem \"Regenerace sídliště Máj\" z 12/2013.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
V minulých letech došlo k sepsání petice obyvatel z okolních panelových domů, kteří požadovali odstranění jediného herního prvku \"lanová dráha\" z této oblasti. Z důvodu, že byl prvek pořízen na dotaci, došlo ke kompromisní dohodě, že se tento prvek v podvečer uzamyká, a tím neruší obyvatele. SVS doporučuje zjistit, jaký je zájem obyvatel na vybudování hřiště v této části sídl. Máj. Na žádost jednotlivce nelze realizovat.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadován územní souhlas, popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný