Nedostatek zeleně a parkovacích míst pro kola je obecným problémem širšího centra Českých Budějovic. Ozeleněním ulice (výsadbou stromu a založením trvalkových záhonů) chceme omezit přehřívání povrchů, pomoci se zadržováním vody a podpořit diverzitu (stanoviště pro včely, motýli, ….) a taktéž zpříjemnit pobyt na ulici. Umístěním stojanů chceme usnadnit využívání kola jako dopravního prostředku obyvatelům ulice a taktéž těm, kteří do ulice z různých důvodů přijíždí (na návštěvu, do zaměstnání, na nákupy). Navržené řešení neomezí parkovací místa pro auta.

Řešeným územím je ulice B. Smetany v úseku od křížení s ulicí 28. října do křížení s ulicí Jírovcova. V této části se nachází celkem 10 ostrůvků s oblázkovým štěrkem o celkové ploše 90 m2. Tyto plochy chceme využít k výsadbě trvalkových záhonů, jednotlivé rostliny pokvetou střídavě v průběhu celého roku. Záhony budou zasypány taktéž oblázkovým štěrkem, který omezí uchycování plevelů a zjednoduší tak údržbu.
Dále u ostrůvků chceme vybudovat celkem 18 stání pro kola. Navrhujeme nerezová “účka” typu UR1, která jsou již umístěna na jiných lokalitách v Českých Budějovicích. Umístěné stojany neomezí parkování automobilů ani průchodnost chodníků.
Na rohu ulic B. Smetany a Dr. Tůmy chceme vysadit strom, který v budoucnu přispěje k příznivému klimatu v ulici v letních měsících.
Kvalitní veřejné prostranství se vyznačuje tím, že v něm místní obyvatelé rádi tráví svůj čas a pečují o něj. Dobrá ulice pro život umožňuje klidné a pohodlného bydlení, je vlídná k chodcům i cyklistům.

Anna Šlechtová, Jan Šíma
České Budějovice 3
Půl roku, od podání projektu přes zajištění povolení až po jeho realizaci. Ideální je realizace projektu na jaře 2021.
176 800 Kč
Příroda, zeleň
90
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Vysazení a pořízení stromu (např. kultivar neplodící hrušně) na roh ulice Dr. Tůmy a ul. B. Smetany
30 000 Kč
Pořízení nerezových stojanů 18 ks (ks 2000 Kč)
36 000 Kč
Instalace stojanů: příprava betonových patek a kotvení 18 ks (ks 1600 Kč)
28 800 Kč
Založení záhonů (90 m2, 800 Kč za m2), vykopání 30 cm, propařená zemina - bez plevelů, rostliny, zasypání oblázkovým štěrkem)
72 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Cena celkem
176 800 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Podsadba stávajících stromů je možná, strom do křižovatky z důvodu rozhledových poměrů není vhodný.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor památkové péče
Jedná se o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor kultury a cestovního ruchu
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Bude nutné vhodně zvolit založení stromů kvůli panujícím suchům.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stojany vyžadují rozhodnutí o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.
Proveditelný s úpravami