Plocha pro kavárnu nebo občerstvení v parku Stromovka

Tento projekt navrhuje umístění lehké základové konstrukce a dřevěné terasy vč. napojení na inženýrské sítě do lokality v blízkosti nádrže Bagr. Plocha bude sloužit k pronájmu za účelem provozování kavárny nebo občerstvení v parku Stromovka.

Park Stromovka je jediný velký park ve městě, který obyvatelům Českých Budějovic a blízkého okolí nabízí současně možnost relaxace i sportovního vyžití. Nabízí stezky pro běžce, cyklisty, bruslaře, dětské hřiště pro rodiny s dětmi, hřiště na fotbal, basket popřípadě discgolf. V celém parku však není jediné místo pro občerstvení, které by mnoho sportovců a běžných návštěvníků rádo využilo.

Cílem tohoto projektu je příprava plochy, která by technicky a legislativně vyhovovala záměru provozovat v této lokalitě občerstvení nebo kavárnu. Tento projekt navrhuje umístění lehké základové konstrukce a dřevěné terasy do lokality v blízkosti nádrže Bagr. Základová konstrukce bude umožňovat vybudování lehké montované provozovny, popřípadě přistavení mobilní provozovny. V rámci tohoto projektu bude předmětná plocha vybavena přípojkou elektřiny, vody a bude napojena na kanalizaci. Dále bude projekt zahrnovat rozmístění odpadkových košů a kolostavů v blízkém okolí. Takto upravenou plochu bude město pronajímat provozovatelům na základě nájemní smlouvy. Délka platnosti smlouvy a další podmínky, jako například spoluúčast na provozování či údržbě stávajících veřejných toalet, budou plně v režii města.

Umístění záměru bylo navrženo na základě průzkumu topologie inženýrských sítí. Navrhovaná plocha je tak situována v blízkosti těchto sítí a umožňuje snadné napojení i s ohledem na minimalizaci vstupní investice. Výhodou je taktéž přítomnost veřejných toalet provozovaných městem. Z pohledu návštěvníka parku je nejvýhodnější umístění této plochy na severní okraj parcely č. 1853/1, k.ú. České Budějovice 2, jenž je ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice. Zde se prolíná relaxační zóna s cyklostezkou a zajímavým výhledem na otevřený prostor vodní nádrže Bagr.

Projekt lze pojmout jako stavbu trvalou (klasická základová deska), která však vyžaduje patřičné úpravy územního plánu s cílem změny využití pozemku. Základová konstrukce však může být pojata také jako stavba dočasná (kompletně demontovatelné řešení), v tom případě by mohlo být projednání o umístění stavby legislativně méně náročné.

Michal Rotbauer
České Budějovice 2
6 – 12 měsíců
500 000 Kč
Sport a volný čas
124
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Základová deska
200 000 Kč
Dřevěná terasa
100 000 Kč
Napojení na elektrickou síť
20 000 Kč
Napojení na rozvod vody
40 000 Kč
Napojení na odpad
40 000 Kč
Odpadkové koše 10x
35 000 Kč
Kolostavy 2x
15 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
500 000 Kč
Provozní náklady
Záleží na smluvních ujednáních s provozovatelem
0 Kč