PRO Budějce
Certifikovaná běžecká trať

Vytvořit v rámci ČB certifikovanou trasu na půlmaraton, respektive 10 km a 5 km. Provést značení jednotlivých kilometrů a jeden kilometr vyznačit po sto metrech.

V Českých Budějovicích není žádný veřejně přístupný atletický stadión, na kterém by mohli běžci trénovat. Běžci tak musí často jezdit mimo krajské město např. do Ledenic, Zlivi apod. Zároveň je GPS nepřesná, proto se běžci často uchylují k neoficiálnímu značení na stezce, které bývá také nepřesné a nevzhledné. Navrhuji vytvořit trať na půlmaraton s vyznačením jednotlivých kilometrů, tak aby mohla být trasa využívána i pro kratší tratě, a jeden kilometr vyznačit po sto metrech. Projekt je určen pro všechny běžce, kteří si chtějí přesně změřit čas, porovnat svůj čas s ostatními, či trénovat intervaly, tempové běhy na přesně změřených úsecích. Pro projekt se jako vhodná jeví cyklostezka od Dlouhého mostu směr zdymadlo, kterou běžci hojně využívají. Uvedený projekt nebude žádné uživatele stezky omezovat. Jedná se o certifikaci, tj. přesné změření vzdálenosti, a v provedení značení piktogramů na stezce. Protože se nejedná o nákladnou akci, která nikoho neomezuje, bylo by ideální provést dohodu s městem Hluboká nad Vltavou, aby trasa vedla z ČB na Hlubokou a zpět, takže i obyvatelé Hluboké by ji mohli využívat. Další navrhovanou variantou je start a cíl u Dlouhého mostu, kdy by trasa mohla vést 5,5 km po levém břehu Vltavy směr zdymadlo a zpět a 5 km po pravém břehu Vltavy směr zdymadlo a zpět. Variant kudy vést trasu je jistě více, ale výše uvedené jsou ty nejvíce běžci využívané.

Tomáš Lomský
České Budějovice 3
6 měsíců
16 500 Kč
Malý
178
76
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Certifikace = změření vzdálenosti certifikovaným měřičem
10 000 Kč
Piktogramy na stezce
2 000 Kč
Práce technika
2 000 Kč
Doprava
500 Kč
Projektová dokumentace
2 000 Kč
Cena celkem
16 500 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný