Nové herní prvky a obnova hřiště na míčové hry u Malého jezu

Dětské hřiště u Malého jezu na Malši je bezpochyby nejoblíbenější a nejnavštěvovanější hřiště jižně od centra města a to nejen v letních měsících, ale během celého roku. Celé hřiště by po mnoha letech, kdy slouží velkému počtu návštěvníků, zasloužilo renovaci a doplnění o další herní prvky.

Jelikož je již mnoho desetiletí hřiště hojně využíváno, navrhujeme v severní části obnovení hřiště na míčové hry a dále umístění do prostoru hřiště dva nové herní prvky – terénní klouzačky a trampolíny:

1. Obnovení mlatového povrchu volejbalového hřiště, umístění nových sloupů a doplnění plochy o malé fotbalové branky, aby i malé děti mohly hřiště využít.
2. Tři terénní klouzačky (anebo dvě dvojité) položené na svah směrem k brouzdališti. Tyto klouzačky využijí již existující svah a zároveň se děti klouzají nízko nad zemí a herní prvek je tak bezpečný. V rámci umístění klouzaček by se zrenovovalo i existující schodiště, které je v dezolátním stavu.
3. Kulaté trampolíny zapuštěné do země v místě za loděnicí. Trampolíny jsou určeny pro všechny věkové kategorie, zlepšují fyzickou kondici, rozvíjí koordinaci těla a pohybů, zlepšují náladu. Děti mohou přeskakovat z jedné na druhou, anebo každý skákat na své a užít vzájemné radosti z pohybu. Skákací plochu trampolín tvoří protiskluzová rohož. Tento typ trampolín je pro střední výšku skákání (1m). Okraj trampolíny tvoří měkčí lem z desek na ochranu proti pádu. Terénní skluzavky a zapuštěné trampolíny jsou moderními prvky, která jsou v Česku již běžně umísťována na dětská hřiště.

Jan Veselý, Kateřina Landová
České Budějovice 6
2-3 měsíce
665 000 Kč
Sport a volný čas
66
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Obnova mlatového povrchu hřiště, sloupky, branky
180 000 Kč
3 nerezové skluzavky nebo 2 široké (1m)
60 000 Kč
3 kulaté trampolíny (1ks o ploše na skákání Ø 1.30 m - 100.000,-)
300 000 Kč
Stavební práce a úpravy okolí prvků
100 000 Kč
Projektová dokumentace
25 000 Kč
Cena celkem
665 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Zásah do VKP ze zákona.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný