V Mladém, ČB se v současné době rychle rozvíjí zástavba bytů, domů a bytových rodinných domu. Dětské hřiště v této lokalitě na pozemcích spadajících do majetku města České Budějovice, které se v místě nacházejí, vidím jako velmi přínosné.

Na jednom z několika pozemků, které má ve vlastnictví Město České Budějovice (např. parcelní číslo např. 2599/56 - či jiném), navrhuji vybudovat oplocené dětské hřiště. Hřiště by mělo mít například houpačku, klouzačku, pískoviště se stříškou, lavičky pro rodiče, stromy pro poskytnutí stínu instalace "mlhoviště či mlžné sprchy" pro osvěžení v horkých letních měsících. Hřiště bude přínosné hlavně pro obyvatele bytových domů, které jsou nově v této lokalitě vystavěny.

Lenka Volfová
České Budějovice 6
do 1 roku
645 000 Kč
Děti
58
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Dětské hřiště
350 000 Kč
Mlhoviště
95 000 Kč
Keře, stromy, zeleň
35 000 Kč
Lavičky jednoduché 3x
3 000 Kč
Odpadkové koše 4x
14 000 Kč
Oplocení dřevěné
100 000 Kč
Lavičky parkové 3x
18 000 Kč
Zpevnění povrchu dětského hřiště
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
645 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území, mlžítko s přípojkou územní souhlas.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný