Místo ke koupání ve Vltavě

Voda a město patří k sobě.

Zejména v posledních letech výrazně stoupla u občanů obliba koupán v řece Vltavě. V parných létech je to jediný kapacitní zdroj vody ke koupání, pokud nechte vyjíždět daleko za hranice města k rybníkům či na Lipno. Pro tento projekt jsem si vybrala lokalitu U Lučního jezu, kde v sousedství vilové městské čtvrti vznikla nová městská čtvrť, proto využití řeky v tomto místě. Místo je velmi dobře a bezpečně přístupné po cyklostezce a zejména v létě je obléháno velkým množstvím občanů. Jsou zde schody do vody, ale existující berma na levém břehu Vltavy přímo vyzývá ke zřízení vstupu do vody a to jak nízkým břehem tak travnatou plochou na břehu vhodnou k ležení a relaxaci.

Hana Meškanová
České Budějovice 2
12- 18 měsíců
450 000 Kč
Sport a volný čas
114
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
výlez do vody , stejný jako u sídliště Vltava
400 000 Kč
věcné břemeno (Pozemek ČR ve správě Povodí Vltavy s. p.)
10 000 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
Cena celkem
450 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Město ČB má v období sezony na obou březích Vltavy u Lučního jezu instalována veřejná koupací mola. U mola na levém břehu byla na pozemku (PVL) zřízena písková pláž - ne městem ČB.
Neproveditelný
Majetkový odbor
Pozemek není ve vlastnictví statutárního města České Budějovice
Neproveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt zasahuje do krajinného prvku, jímž je řeka Vltava a její břehy a také do nadregionálního biokoridoru. Z uvedených důvodů bude nutno požádat zdejší orgán ochrany přírody o závazné stanovisko.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Není v majetku města.
Neproveditelný