PRO Budějce
Osvěžení (se) v centru města II

Pítka a mlžítka v teplých měsících zpříjemňují pobyt v kamenném městě nebo v parcích. Pro kolemjdoucí a sportovce v okolí řeky Malše a Vltavy by byla pítka přirozenou možností osvěžit se na trase, při příjemné procházce, běhu či cyklojízdě městem.

Po mlžítku u divadla, projektu z loňské participace, které bylo uvedeno do provozu toto léto, přicházíme s nápadem umístění nového pítka na nábřeží u soutoku Vltavy a Malše u Biskupské zahrady. Pítka ve veřejném prostoru města podél cyklostezek stále chybí. Nábřeží Malše a Vltavy se Sokolským ostrovem a parkem Háječek je přitom oblíbené pobytové a rekreační místo pro obyvatele všech věkových kategorií. Podél Vltavy a Malše prochází síť cest a cyklostezek, na lavičkách či volných prostranstvích u vody je možné posedět, piknikovat, hrát hry, setkávat se s přáteli či jen odpočívat. Osvěžení pitnou vodou, ať už k pití nebo omytí rukou či obličeje, by přivítal nejeden z nás.Ing. arch. Kateřina Landová
České Budějovice 1
6-9 měsíců
150 000 Kč
Malý
108
89
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Pítko
50 000 Kč
Stavební práce a napojení v závislosti na lokalitě
60 000 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
U projektu bude nutné ověřit u ČEVAK, zda je možná instalace na Sokolském ostrově.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní souhlas popř. vydání územního rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení projektu ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Sokolský ostrov je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP). U tohoto projektu bude nutné požádat zdejší odbor o závazné stanovisko.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Předpokládáme vyšší cenu realizace, než je cena uvedená za 2 ks pítek.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Projekt bude vyžadovat povolení pevné překážky (§29 zák.č.13/1997 Sb.) pro umístění pítka na pozemní komunikaci,
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami