11 vítězných projektů
2. ročníku PRO Budějce
se již připravuje

na svou realizaci.

PRO Budějce

je participativní rozpočet statutárního města České Budějovice.

Budějce se již loni zařadily mezi města, která umožňují svým obyvatelům rozhodnout o části veřejného rozpočtu.  Pro druhý ročník je připraveno 10 miliónů.

Každý z vás tedy může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Jednotlivé návrhy vám budou představeny a zveřejněny na webových stránkách. Pokud získají podporu, pokračují k rukám zástupců města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost a poté už je to zase na vás. Vy vyberete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat.