Známe proveditelné
projekty PRO Budějce!
Již v říjnu se utkají

v online hlasování
o Vaši přízeň!PRO Budějce

je participativní rozpočet statutárního města České Budějovice.

Budějce se již loni zařadily mezi města, která umožňují svým obyvatelům rozhodnout o části veřejného rozpočtu.  Pro druhý ročník je připraveno 10 miliónů.

Každý z vás tedy může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Jednotlivé návrhy vám budou představeny a zveřejněny na webových stránkách. Pokud získají podporu, pokračují k rukám zástupců města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost a poté už je to zase na vás. Vy vyberete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat.