Budějčáci, připravte se!
Druhý ročník bude spuštěn
již 1. 2. 2021 Výzvou.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočtování již tři desítky let funguje v mnoha světových městech. Princip je jednoduchý: Město je tvořeno lidmi a lidé tvoří své město.

I statutární město České Budějovice chce podpořit své aktivní obyvatele a rozhodlo se, že každý rok uvolní část finančních prostředků k tomu, aby lidé mohli vymyslet a rozhodnout o tom, za co budou vynaloženy. Každý z vás tedy může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Jednotlivé návrhy vám budou představeny a zveřejněny na webových stránkách. Pokud získají podporu, pokračují k rukám zástupců města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost a poté už je to zase na vás. Vy vyberete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat.