Úvodní stránka - PRO Budějce
Přihlásili jste
51 projektů! 
Nyní probíhá

jejich posuzování.
   


PRO Budějce

je participativní rozpočet statutárního města České Budějovice.

Budějce se v roce 2020 zařadily mezi města, která umožňují svým obyvatelům rozhodnout o části veřejného rozpočtu. Každý z vás může navrhnout změnu, kterou považuje za přínosnou, užitečnou, potřebnou nebo prostě jen příjemnou. Zapojte se a podejte projekt do participativního rozpočtu! Pro tento ročník je připraveno 10 miliónů Kč.

Jednotlivé návrhy vám představíme a zveřejníme na těchto webových stránkách. Pokud projdou kladným hodnocením územní skupiny, pokračují k rukám zástupců příslušných odborů a rady města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost. Poté už je to jen na vás. Vy totiž v hlasování rozhodnete, které projekty bude město ze svého rozpočtu realizovat.

Zapojte se a tvořte svoje město!