Výzva 2. ročníku participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice pro roky 2021/2022

Rada města schválila: 

Rada města České Budějovice schvaluje Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice pro roky 2021/2022 s následujícími kritérii:  

  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2021/2022 činí  10 000 000 Kč.  
  2. Projekty jsou rozděleny na kategorie „malé“ s limitem do 700 000,- Kč a „velké“ s limitem rozpočtu do 2 500 000,- Kč a zároveň s limitem 5 000 000 Kč v každé kategorii.
  3. Harmonogram participativního rozpočtu 2021/2022: 
TermínyProces
1. 2. 2021 Vyhlášení výzvy
1. 3. – 30. 4.2021 * Podávání návrhů projektů 
1. 6. – 15. 6. 2021  Sběr podpory pro návrhy projektů  („líbí se mi“ na webu)
1. 4. – 31. 5. 2021  Veřejná setkání s občany a navrhovateli
1. 7. – 31. 8. 2021 Posuzování projektů úřadem
1. 9. – 30. 9. 2021 Výstava proveditelných projektů
1. 10. – 31. 10. 2021 Hlasování občanů města o projektech, které budou zařazeny
do rozpočtu a realizovány 
1. 11. – 30. 11. 2021 Zveřejnění výsledků
1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 Realizace vítězných projektů 

* Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.  

  1. Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.probudejce.cz.  
  2. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města České Budějovice oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Pravidel participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice. Jméno navrhovatele bude zveřejněno společně s projektem.
  3. Projekty je možné podávat a podporovat prostřednictvím webových stránek www.probudejce.cz.
  4. Kontakt na pracovníka Oddělení PAR v případě dotazů: par.rozpocet@c-budejovice.cz, telefon 386 803 203.
  5. Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice a touto Výzvou.