Výzva - PRO Budějce

Výzva 3. ročníku participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice pro roky 2022/2023

Rada města České Budějovice schválila svým usnesením č. 13/2022 ze dne 10. 1. 2022 tuto Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice pro roky 2022/2023, a to s následujícími kritérii:  

 1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2022/2023 je 10 000 000 Kč vč. DPH.  
 2. Projekty jsou rozděleny na kategorie:
  • „malé“ s limitem rozpočtu do 700 000,- Kč vč. DPH a
  • „velké“ s limitem rozpočtu do 2 000 000,- Kč vč. DPH.
 3. Alokace v kategorii malé projekty 4 000 000,- Kč vč. DPH.
 4. Alokace v kategorii velké projekty 6 000 000,- Kč vč. DPH.
 5. Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.probudejce.cz.
 6.  U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města České Budějovice oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Pravidel participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice. Jméno navrhovatele bude zveřejněno společně s projektem.
 7. Projekty je možné podávat a podporovat prostřednictvím webových stránek www.probudejce.cz
 8. Kontakt na koordinátora v případě dotazů: par.rozpocet@c-budejovice.cz, telefon 386 803 203.
 9. Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice a touto Výzvou.
 10. Harmonogram participativního rozpočtu 2022/2023: 
TermínyProces
1. 2. 2022Vyhlášení výzvy
1. 3. 2022  –  30. 4. 2022Podávání návrhů projektů* 
1. 4. 2022  –  31. 5. 2022Pracovní seminář
1. 6. 2022  –  15. 6. 2022Sběr podpory pro návrhy projektů  („líbí se mi“ na webu)
1. 7. 2022  –  31. 8. 2022Posuzování projektů úřadem
1. 10. 2022 – 31. 10. 2022Výstava proveditelných projektů
1. 10. 2022 – 31. 10. 2022Hlasování občanů města o projektech, které budou zařazeny
do rozpočtu statutárního města České Budějovice a realizovány 
1. 11. 2022 – 30. 11. 2022Zveřejnění výsledků
1. 1. 2023  –  31. 12. 2024Realizace vítězných projektů 
* Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.