Výzva 1. ročníku participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice pro roky 2020/2021

Rada města schválila: 

Rada města České Budějovice schvaluje Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice pro roky 2020/2021 s následujícími kritérii:  

  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2020/2021 činí  5 000 000 Kč.  
  2. Projekty jsou rozděleny na minimálně 4 „malé“ s limitem rozpočtu do 500 000,- Kč a až 2 „velké“ s limitem rozpočtu od 500 001,- do 1 500 000,- Kč
  3. Harmonogram participativního rozpočtu 2020/2021: 
TermínyProces
1. 4. 2020 Vyhlášení výzvy
1. 4. – 31. 5.2020 * Podávání návrhů projektů 
1. 6. – 30. 6. 2020  Sběr podpory pro návrhy projektů  („líbí se mi“ na webu)
1. 4. – 31. 5. 2020  Veřejná setkání s občany a navrhovateli
1. 4. – 30. 9. 2020 Posuzování projektů úřadem
1. 9. – 30. 9. 2020 Veřejná projednání navržených projektů s občany
1. 10. – 31. 10. 2020 Hlasování občanů města o projektech, které budou zařazeny
do rozpočtu a realizovány 
1. 12. – 31. 12. 2020 Zveřejnění výsledků
1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 Realizace vítězných projektů 

* Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.  

  1. Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.probudejce.cz.  
  2. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města České Budějovice oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Pravidel participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice. Jméno navrhovatele bude zveřejněno společně s projektem.
  3. Projekty je možné podávat a podporovat prostřednictvím webových stránek www.probudejce.cz.
  4. Kontakt na pracovníka Oddělení PAR v případě dotazů: par.rozpocet@c-budejovice.cz, telefon 386 803 203.
  5. Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice a touto Výzvou.