Výzva - PRO Budějce

Výzva 4. ročníku participativního rozpočtu
statutárního města České Budějovice pro rok 2023

Rada města České Budějovice schválila dne 27. 2. 2023 tuto Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice pro ročník 2023 s následujícími kritérii:  

 1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2023 je 10 000 000 Kč vč. DPH.  
   
 2. Projekty jsou rozděleny na investiční a neinvestiční projekty.
   
 3. Maximální alokace na jeden projekt je 2 500 000,- Kč vč. DPH.
   
 4. Zakázány jsou návrhy projektů, jejichž cílem je vytvoření projektové dokumentace či studie.
   
 5. Harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2023: 
TermínyProces
1. 3. 2023Vyhlášení výzvy
1. 4. 2023  –  31. 5. 2023Podávání návrhů projektů* 
1. 3. 2023  –  31. 3. 2023Pracovní seminář k podávání projektů
1. 4. 2023  –  15. 6. 2023Posuzování projektů územními skupinami
1. 7. 2023  –  31. 7. 2023Posuzování proveditelnosti projektů magistrátem města
1. 8. 2023 – 31. 8. 2023Posuzování vhodnosti projektů k realizaci radou města
1. 10. 2023 – 31. 10. 2023Výstava proveditelných projektů
1. 10. 2023 – 31. 10. 2023Hlasování občanů města o projektech, které budou zařazeny
do rozpočtu statutárního města České Budějovice a realizovány 
1. 11. 2023 – 30. 11. 2023Zveřejnění výsledků
1. 1. 2024  –  31. 12. 2025Realizace vítězných projektů 

*) Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu.

6. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.probudejce.cz.

7. U každého projektu musí být potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Magistrát města České Budějovice oprávněn ověřit. Současně je navrhovatel při podání projektu povinen dodržet čl. IV Pravidel participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice. Jméno navrhovatele bude zveřejněno společně s projektem.

8. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek www.probudejce.cz nebo územích skupin. Veškeré relevantní dokumenty jsou k dispozici na uvedené webové stránce.

9. Kontakt na koordinátora v případě dotazů: par.rozpocet@c-budejovice.cz, telefon 386 802 203.

10. Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Pravidly participativního rozpočtu statutárního města České Budějovice a touto Výzvou.