Časté dotazy (FAQ)

Musím mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích, když chci podat projekt?

Nemusíte, návrh může podat každý, kdo je s Budějcemi spjatý, ale musí být starší 18 let. 

Jaký projekt mohu podat?

Projekty mohou být investiční nebo neinvestiční. Investiční zahrnují pořízení hmotného i nehmotného majetku. Počítají s náklady na pořízení i provozní náklady po dobu 3 let. Neinvestiční projekty jsou na aktivity, při kterých nedochází k pořízení, budování nebo rekonstrukci. Jsou to například komunitní setkání, slavnosti, přehlídky atd. Tyto typy lze podat do dvou kategorií malé a velké.
Konkrétní limity a detailnější popis najdete v sekci „Jak na to?“ nebo přímo v Pravidlech.

Chtěla bych podat projekt, ale dávám přednost klasickému formuláři. Je možné podat projekt jinak než elektronicky?

Bohužel, projekty mohou být podány pouze online. Požadované informace si můžete předem rozmyslet, a to vyplněním přípravného formuláře

Návrh může podat pouze JEDNA OSOBA. Pokud je vás víc, vyberte jednoho zástupce, který projekt podá. Poté je ale dobré do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří při sbírání podpory v červnu a i poté v hlavním říjnovém hlasování. 

Mám několik nápadů, se kterými bych se mohl přihlásit, je omezen počet podaných návrhů jednou osobou?

Není, jeden navrhovatel může předložit více návrhů.

Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?

Každý navrhovaný projekt musí být přínosný pro širší okruh lidí, než je jen navrhovatel a jeho rodina. 

Jak zjistím celkové náklady projektu? Mohu se někde dozvědět, kolik co stojí?

Smyslem participativního rozpočtu je i to, že se občané budou sami zajímat, kolik město za investiční a neinvestiční akce skutečně zaplatí. Je tedy zejména na navrhovateli, aby se snažil zjistil, co možná nejpřesněji, náklady na daný projekt. Je důležité vzít v úvahu, že pro realizaci jsou na město kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu. 

Určitým vodítkem by mohla být tabulka nejběžnějších položek, kde najdete průměrnou cenu za jednotku a to, co všechno tato cena zahrnuje. Případně můžete kontaktovat Oddělení participativního rozpočtu, kde se vám budou snažit pomoci.  

Jaký je rozdíl mezi podporou „Líbí se mi“ a hlasováním?

Projekty, které byly formálně schváleny, postupují do další fáze. Tou je červnové sbírání podpory v podobě „Líbí se mi“. Pokud bude projekt podpořen alespoň 100 lajky, může pokračovat k rukám zástupců magistrátu města. Ti ohodnotí jejich proveditelnost. Hlasuje se v říjnu, a to o projektech, které byly podpořeny a byly vyhodnoceny jako realizovatelné. 

Kolik mám k dispozici hlasů?

Každý občan města starší 18 let s trvalým pobytem ve městě má k dispozici 2 hlasy – z toho jeden pro malý projekt a jeden pro velký projekt, přičemž využít může jen jednoho hlasu.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty město realizuje?

Sami občané. O jednotlivých projektech budou rozhodovat obyvatelé Českých Budějovic starší 18 let, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Každý obyvatel s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích má k dispozici dva hlasy. Jeden pro malý a druhý pro velký projekt. 

Proč je k hlasování potřeba zadat číslo mého OP?

Vyhrazených 10 milionů korun bude rozděleno z rozpočtu města Českých Budějovic. Je tedy spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Budějčáků. Před samotným hlasováním je třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Toto ověření probíhá dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit a jste ověřeni, zda výše dané podmínky splňujete. 
Toto ověření je velmi dobře zabezpečeno tak, abyste se nemuseli obávat svůj osobní údaj zadat. 

Mohu hlasovat pro projekt, když nemám trvalý pobyt v Českých Budějovicích?

Bohužel, hlasování se mohou účastnit pouze občané s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Druhou podmínkou je věk vyšší než 18 let včetně.   

Musím hlasovat elektronicky?

Ano, hlasování je pouze v elektronické formě na webových stránkách. Hlavní hlasování probíhá v říjnu. 

Kolik projektů bude realizováno?

Projekty jsou rozděleny na kategorie „malé“ s limitem rozpočtu do 700 tis. Kč a „velké“ s limitem rozpočtu do 2,5 mil. Kč a zároveň s limitem 5 mil. Kč v každé kategorii. To znamená, že se budou realizovat ty projekty, které se vejdou do limitu stanoveného v obou kategoriích.

Kdo bude vítězný projekt realizovat?

Vítězné projekty zrealizuje město z participativního rozpočtu. Je důležité však říci, že navrhovatelé vítězných projektů budou součástí celého procesu – tj. od návrhu až po realizaci. Město tedy s navrhovateli bude i nadále úzce spolupracovat. 

Kdo se bude starat o zrealizované projekty, které vzniknou díky participativnímu rozpočtu?

Pokud výstupem projektu participativního rozpočtu města České Budějovice bude i hmotný majetek, pak jejich správu zajistí město. Náklady na správu INVESTIČNÍHO projektu po dobu 3 let musí být zahrnuty v rozpočtu navrhovaného projektu, ale NEJSOU součástí stanoveného limitu. Na druhou stranu měkké projekty, tedy NEINVESTIČNÍ, musí v rozpočtu vyčíslit i náklady na provoz a tyto náklady JSOU součástí stanoveného limitu.

Budu mít možnost, pokud bych se svým návrhem neuspěl, podat jej i v příštím roce?

Záměrem radnice je v projektu pokračovat i v příštím roce, pokud se projekt osvědčí a bude o něj mezi obyvateli dostatečný zájem. Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním ročníku, mohou samozřejmě využít nabytých zkušeností pro podání návrhu v dalším roce.