Časté dotazy (FAQ) - PRO Budějce
Časté dotazy (FAQ)

Níže naleznete výčet odpovědí na nejčastěji kladené dotazy ohledně participativního rozpočtu Statutárního města České Budějovice PRO Budějce.

Základní informace o fungování participativního rozpočtu v našem městě a důležité rady naleznete na stránce Jak na to. Tam se mimo jiné dozvíte, jaké jsou jednotlivé fáze participativního rozpočtu, role města, územních skupin a občana v těchto fázích, ale zejména jaký je princip podání návrhu projektu, nač si dát pozor a na koho se obrátit v případě nejasností.

 


 • Musím mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích, když chci podat projekt?
  Nemusíte. Návrh může podat každý (fyzická osoba, nikoliv spolek či sdružení), kdo je s Budějcemi spjatý a je starší 18 let. Do nápadu je ale dobré zapojit více lidí, kteří návrh podpoří, pokud se probojuje až do říjnového hlasování.
 • Jaký projekt mohu podat?
  Projekty mohou být investiční nebo neinvestiční. Investiční zahrnují pořízení hmotného i nehmotného majetku. Neinvestiční projekty jsou na aktivity, při kterých nedochází k pořízení, budování nebo rekonstrukci. Jsou to například komunitní setkání, slavnosti, přehlídky atd. 
  Není umožněno podávat projekty na zpracování projektové dokumentace či studie!
  Konkrétní alokace a detailnější popis najdete v sekci „Jak na to?“ nebo přímo v Pravidlech.
 • Chci podat projekt, ale dávám přednost klasickému formuláři. Je možné podat projekt jinak než elektronicky?
  Od roku 2023 mohou být projekty podávány jak online prostřednictvím elektronického formuláře, tak osobně prostřednictvím územních skupin města na základě osobního jednání s místně příslušnou územní skupinou (dle lokality navrhovaného projektu). Informace požadované k podání projektu si můžete předem rozmyslet, a to vyplněním přípravného formuláře dostupného v záložce Ke stažení.
 • Mám několik nápadů, které chci přihlásit. Je omezen počet podaných návrhů jednou osobou?
  Od roku 2023 může každý navrhovatel podat pouze jeden projekt.
 • Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?
  Každý navrhovaný projekt musí být přínosný pro širší okruh lidí, než je navrhovatel a jeho rodina. Je tedy nutné konkrétně popsat, jaký přínos a pro koho bude projekt mít.
 • Jak zjistím celkové náklady projektu? Mohu se někde dozvědět, kolik co stojí?
  Smyslem participativního rozpočtu je i to, že se občané budou sami zajímat, kolik město za investiční a neinvestiční akce skutečně zaplatí. Je tedy zejména na navrhovateli, aby se snažil zjistil co možná nejpřesněji náklady na daný projekt. Je důležité vzít v úvahu, že při realizaci jsou na město kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu, což se může promítnout jak do výše nákladů, tak do časového harmonogramu.
  S případnými dotazy můžete kontaktovat naše Oddělení participativního rozpočtu nebo přímo konkrétní odbor magistrátu, pod který bude dle své povahy Vámi navrhovaný projekt pravděpodobně spadat.  
 • Jak mohu podpořit projekty, které se mi líbí?
  Od roku 2023 odpadá fáze červnového sbírání podpory, tvz. lajkování, a do jednotlivých fází participativního rozpočtu jsou nově více zapojeny územní skupiny (více o územních skupinách naleznete zde viz dokument Jednací řád komisí Rady města České Budějovice). Úkolem územních skupin je posoudit přihlášené projekty z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti a s navrhovateli jejich projekty v tomto smyslu projednat.
  Vámi favorizované projekty můžete podpořit v říjnovém hlasování. Každý hlasující, tj. občan Českých Budějovic starší 15let, má k dispozici 2 hlasy. Vítězné projekty v následujících letech město za spolupráce s navrhovatelem zrealizuje.
 • Kolik mám k dispozici hlasů?
  Každý hlasující (tj. občan starší 15let s trvalým pobytem v Českých Budějovicích) má k dispozici 2 hlasy, přičemž této možnosti může, ale nemusí využít. Rozhodnete-li se využít obou hlasů, pak tak musíte učinit v rámci jednoho hlasovacího formuláře resp. jednoho ověření hlasujícího. Každý hlasující občan je totiž hned v úvodu hlasování ověřen v registru obyvatel prostřednictvím čísla svého občanského průkazu a každý hlasující se může hlasování zúčastnit jen jednou v rámci daného ročníku. Proto, pokud odhlasujete pro jeden projekt a posléze se rozhodnete hlasovat ještě pro další projekt, nebude vám opětovný vstup do hlasování umožněn!
 • Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty město zrealizuje?
  Veškeré navržené projekty musí nejprve projít kontrolou formální správnosti (oddělení participativního rozpočtu), místní vhodnosti a prospěšnosti (územní skupiny). Poté jsou hodnoceny pracovní skupinou města z hlediska proveditelnosti a ve finále také radou města z pohledu strategického rozvoje. Od roku 2023 odpadá fáze červnového sbírání podpory, tvz. lajkování. Do jednotlivých fází procesu participativního rozpočtu jsou nově více zapojeny územní skupiny. Projekty vyhodnocené jako proveditelné či proveditelné s úpravami postupují do říjnového hlasování. Které projekty město ve finále zrealizuje, rozhodnou svými hlasy přímo občané Českých Budějovic. Hlasování probíhá prostřednictvím elektronického hlasovacího formuláře dostupného na těchto stránkách. Každý hlasující má k dispozici až dva hlasy.  
 • Proč je k hlasování potřeba zadat číslo mého OP?
  Vyhrazených 10 milionů korun bude rozděleno z rozpočtu města Českých Budějovic. Je tedy spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Budějčáků. Před samotným hlasováním je třeba projít ověřením, zda jste starší 15let a máte ve městě trvalý pobyt. Toto ověření probíhá dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit, zda výše uvedené podmínky splňujete, ale jste ověřeni elektronicky.
  Toto ověření je velmi dobře zabezpečeno tak, abyste se nemuseli obávat svůj osobní údaj zadat. 
 • Mohu hlasovat pro projekt, když nemám trvalý pobyt v Českých Budějovicích?
  Hlasování se mohou účastnit pouze občané starší 15let s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.   
 • Musím hlasovat elektronicky?
  Hlasovat můžete elektronicky prostřednictvím těchto webových stránek, případně také osobně v turistickém informačním centru Magistrátu města České Budějovice (TIC) v budově radnice. Hlasující musí být starší 15let a mít trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Hlasování probíhá v říjnu. 
  Pokud vlastníte jiný doklad totožnosti než občanský průkaz (např. cizinci), využijte prosím možnosti osobního hlasování.
 • Kolik projektů bude realizováno?
  Realizovat se budou ty vítězné projekty, které součtem svých rozpočtů naplní stanovenou alokaci pro daný ročník. Aktuální informace o objemu finančních prostředků alokovaných na aktuální ročník participativního rozpočtu, stejně jako harmonogram a základní informace k podávání projektů a kontakty, naleznete v tzv. Výzvě. Realizace vítězných projektů je financována a prováděna městem.
 • Kdo bude vítězný projekt realizovat?
  Vítězné projekty zrealizuje město z participativního rozpočtu za úzké spolupráce s navrhovateli vítězných projektů, kteří jsou součástí celého procesu, tedy od návrhu až po realizaci.
 • Kdo se bude starat o zrealizované projekty, které vzniknou díky participativnímu rozpočtu?
  Pokud výstupem projektu participativního rozpočtu města České Budějovice bude i hmotný majetek, pak jeho správu zajistí příslušný odpovědný odbor magistrátu města.
 • Budu mít možnost, pokud bych se svým návrhem neuspěl, podat jej i v příštím roce?
  Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním ročníku, mohou samozřejmě využít nabytých zkušeností pro podání návrhu v dalším roce.