PRO Budějce
Májová zahrada

Vytvoření městské komunitní přírodní zahrady na sídlišti Máj. Zahrada bude místem pro relaxaci, aktivní odpočinek, dobrovolnickou práci, edukaci dospělých i dětí všech věkových skupin. Místem, kde si lidé mohou předávat své zkušenosti a společně tvořit. Může také názorně ukázat, jak adaptovat městský prostor na změny klimatu.

Městská komunitní přírodní zahrada bude příjemným oživením sídliště Máj a blízkého okolí. Místem, kde se dospělí i děti mohou potkávat a společně, postupnými kroky, tvořit nový prostor. Jde o pilotní projekt, který by posléze mohl fungovat i v dalších částech města.
K myšlence vytvořit zahradu tohoto typu mě původně přivedla dlouhodobá práce se seniory. Chtěla jsem vytvořit venkovní prostor, kde by se mohli setkávat, něco společně tvořit, nebo jen odpočívat. Ze zkušenosti vím, že mnoho z nich žije osaměle. V mnoha případech se přestěhovali z domku se zahradou, nebo se z důvodu dojíždění už na zahradu nedostanou a činnost podobného typu jim chybí. Navíc po zkušenostech s více než rok trvajícími protiepidemickými opatřeními nabyla myšlenka komunitní zahrady daleko většího významu, než jsem si sama byla schopná při loňském podání projektu představit. Omezení sociálních kontaktů, možností kulturního i společenského života zasáhlo nejen seniory, ale všechny věkové kategorie.
Zahrada vnese na sídliště celkově „nového ducha“ a věřím, že ji uvítají i rodiny s dětmi
a střední generace. Pobyt v zahradě umožní pohyb na čerstvém vzduchu, nabídne sociální kontakty i prostor pro trávení volného času. Zapojením do procesu údržby zahrady si mnozí naplní potřebu být užiteční a touhu se někde realizovat. Zároveň bude zahrada, v duchu principů přírodního zahradničení, inspirací pro zájemce z různých oborů činnosti. Děti si osvojí vztah k půdě, názorně uvidí, jak se rostliny pěstují a že se věci nedějí „samy od sebe“. Z komunity, která se ze zájemců vytvoří, může vzniknout spolek, který bude o zahradu dále pečovat, zvelebovat ji a zároveň může spolupracovat s ostatními organizacemi ve městě tak, aby se činnosti navzájem doplňovaly.
Zahrada by měla svůj režim, řád a pravidla a denně by se uzamykala (oplocení je podmínkou).

A jaké jsou plány v případě úspěchu projektu?
V roce 2022 zpracování projektů a přípravné práce k založení zahrady: oplocení, vybudování nezbytného zázemí, informování veřejnosti a komunitní plánování zahrady, realizace prvních výsadeb apod. V následujících letech postupné dotváření zahrady a navázání dalších aktivit.

Eva Hejduková
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
2 216 000 Kč
Velký
168
288
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Přípojka vody
83 000 Kč
Přípojka elektřiny
62 500 Kč
Oplocení -panely cca 2,0 x 2,0 m (max. cca 300 m)
990 000 Kč
Branka - jednokřídlá
8 000 Kč
Brána - dvoukřídlá
30 000 Kč
Retenční nádrž 10 -15m3 + napojení
150 000 Kč
Doprava, stavební práce, které nejsou zahrnuty v rozpočtu
50 000 Kč
Úhrada vody, elektřiny, energií v za rok 2022
50 000 Kč
Zahradní domek- kůlna
50 000 Kč
Zpevnění plochy - v m2 (60 m)
36 000 Kč
Altán
100 000 Kč
Drobnosti typu zámky, petlice, řetěz
5 000 Kč
Odpadkové koše venkovní (2 ks)
7 000 Kč
Stůl a lavice skládací -pivní sety s opěrkou (2 ks)
10 000 Kč
Lavička parková (2 ks)
12 000 Kč
Nářadí - rýče, lopaty, hrábě, motyčky, vědra, kolečka, pila, sekera, konve, atd.
50 000 Kč
Sekačka na trávu
15 000 Kč
Rekultivace
120 000 Kč
Rostliny, stromy, keře
80 000 Kč
Kompostéry
10 000 Kč
Nádrže 1m3 - dešťovka - ke kůlně + altánu
12 000 Kč
Sběrače H2O k okapu
7 500 Kč
Čerpadlo s hadicí
4 000 Kč
Vyvýšené záhony
60 000 Kč
Kutiště pro děti
14 000 Kč
Informační cedule k zahradě
10 000 Kč
Webové stránky zahrady
25 000 Kč
Komunikace, propagace a práce s komunitou
40 000 Kč
Certifikace zahrady + plaketa
5 000 Kč
Projekt zahrada
30 000 Kč
Autorský dozor při realizaci
30 000 Kč
Projektová dokumentace
60 000 Kč
Cena celkem
2 216 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Odbor sociálních věcí
Záměr zapadá do koncepce seniorské politiky Odboru sociálních věcí. Je zde provazba na komunitní centrum Máj a jeho klub pro seniory, naplněna myšlenka komunitního setkávání a naplňování mezigeneračních vazeb.
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Majetkový odbor
Doporučujeme koordinovat s projektem „Rozšíření parku Čtyři Dvory“.
Proveditelný
Správa veřejných statků
Dle vyjádření Majetkového odboru.
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný