Předmětem projektu je celková rekonstrukce chodníku a vysázení květin na travnatých plochách. Dále bych do prostoru ráda nechala umístit lavičky, herní prvky pro děti a odpadkové koše.

Tento projekt může posloužit všem. Mým cílem je nechat vytvořit příjemné místo nejen pro "rožnovské", ale i pro náhodně procházející.
Od sousedů často slýchám, že onen plácek je ostuda a potřeboval by zkrášlit, s čímž souhlasím. Ledy se naštěstí již trochu hnuly: doprostřed travnatého kruhu byl vysazen strom. Ale stačí to?
Byla bych ráda, aby nezůstalo jen u stromu. Chci, aby prostor zkrásněl a nabídl i jiné možnosti, než pouhé " zkrátím si tudy cestu." Moje představa je taková, že na některé travnaté části se vysází květiny, na další se dají vhodné herní prvky pro děti. lavičky bych nechala umístit po obvodu kruhu. Chodník by prošel celkovou renovací.Andrea Protivínská
České Budějovice 7
12 - 24 měsíců
602 000 Kč
Příroda, zeleň
142
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky 5 ks
30 000 Kč
Herní prvky pro děti
20 000 Kč
Odpadkové koše
7 000 Kč
Květiny
15 000 Kč
Celková rekonstrukce chodníku 310 m2
500 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
602 000 Kč