PRO Budějce
Relax zóna Rožnov

Předmětem projektu je celková rekonstrukce chodníku a vysázení květin na travnatých plochách. Dále bych do prostoru ráda nechala umístit lavičky, herní prvky pro děti a odpadkové koše.

Tento projekt může posloužit všem. Mým cílem je nechat vytvořit příjemné místo nejen pro "rožnovské", ale i pro náhodně procházející.
Od sousedů často slýchám, že onen plácek je ostuda a potřeboval by zkrášlit, s čímž souhlasím. Ledy se naštěstí již trochu hnuly: doprostřed travnatého kruhu byl vysazen strom. Ale stačí to?
Byla bych ráda, aby nezůstalo jen u stromu. Chci, aby prostor zkrásněl a nabídl i jiné možnosti, než pouhé " zkrátím si tudy cestu." Moje představa je taková, že na některé travnaté části se vysází květiny, na další se dají vhodné herní prvky pro děti. lavičky bych nechala umístit po obvodu kruhu. Chodník by prošel celkovou renovací.Andrea Protivínská
České Budějovice 7
12 - 24 měsíců
672 000 Kč
Malý
142
32
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky 5 ks
30 000 Kč
Herní prvky pro děti
20 000 Kč
Odpadkové koše
7 000 Kč
Květiny
15 000 Kč
Celková rekonstrukce chodníku 310 m2
500 000 Kč
Inženýrská činnost
70 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
672 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Uvedená cena za projekt je nízká - měla by zahrnovat i inženýrskou činnost.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Objekt Jednoty a jeho okolí upravuje projektová dokumentace (PD) investora (majitele budovy), nedávno předloženo na Odboru ochrany životního prostředí (dále jen OOŽP) k vyjádření, nutná konzultace s projektantem a majitelem. Snaha investora upravit i okolní pozemky v jiném vlastnictví. V travnatém ostrůvku je vysázen strom jako náhradní výsadba za kácené stromy (tak upozorňovalo OOŽP k předložené PD).
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Projekt bude vyžadovat vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami