Kdy a na co se připravit? 

březen 2021

 • spuštění 2. ročníku participativního rozpočtu “PRO Budějce”

březen – duben 2021

 • předkládání projektů
 • veřejný workshop k tvorbě projektů (ve dnech 30. 3. 2021 a 31. 3. 2021)
 • průběžné konzultace
 • řešení případných nedostatků s navrhovateli projektů

červen 2021

 • získávání podpory alespoň 100 “líbí se mi” po zveřejnění všech podaných projektů

duben – srpen 2021

 • formální hodnocení a hodnocení proveditelnosti navržených projektů

září 2021

 • zveřejnění stanovisek proveditelnosti dotčených odborů města na webu
 • zveřejnění proveditelných projektů na webu

říjen 2021

 • online hlasování 
 • výstava a představení realizovatelných projektů

listopad 2021

 • vyhodnocení hlasování
 • zpracování výsledků 

prosinec 2021

 • veřejné vyhlášení vítězných projektů (konečné datum bude stanoveno později)

leden 2022 a dále

 • realizace projektů – od zpracování dokumentace a povolení po fyzickou realizaci