Harmonogram - PRO Budějce

Kdy a na co se připravit? 

březen 2023

 • vyhlášení Výzvy, zahájení 4. ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce
 • pracovní seminář (zaměřen zejména na novinky a změny platné pro aktuální ročník, vysvětlení jednotlivých fází participativního rozpočtu, rady jak správně vypracovat a podat návrh projektu)

duben – květen 2023

 • podávání návrhů projektů
 • posuzování formální správnosti podaných projektů oddělením participativního rozpočtu, řešení případných nedostatků s navrhovateli projektů
 • průběžné konzultace k projektům

duben – červen 2023

 • posuzování formálně schválených projektů územními skupinami města z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti

červenec 2023

 • posuzování proveditelnosti navržených projektů dotčenými odbory Magistrátu města České Budějovice

srpen 2023

 • posuzování vhodnosti projektů k realizaci radou města

září 2023

 • zveřejnění proveditelných projektů na webu včetně stanovisek proveditelnosti (v detailu každého projektu v Galerii)

říjen 2023

 • online hlasování občanů města na www.probudejce.cz/hlasovani o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města České Budějovice a zrealizovány
 • výstava a představení proveditelných projektů na náměstí Přemysla Otakara II.

listopad 2023

 • vyhodnocení hlasování
 • veřejné vyhlášení vítězných projektů (finální datum závisí na termínu schválení vítězných projektů radou města)

prosinec 2023 – leden 2024

 • výběr a přiřazení politických garantů a realizátorů z řad magistrátu města jednotlivým vítězným projektům

leden 2024 – prosinec 2025

 • úvodní schůzky k zahájení realizace vítězných projektů za účasti pracovníka oddělení participativního rozpočtu, navrhovatele, příslušného realizátora a garanta
 • vlastní realizace projektů

 

Podrobné informace k tomuto ročníku naleznete v Pravidlech a Výzvě.
Pokud zvažujete, že se aktivně zapojíte a navrhnete nový projekt PRO Budějce, pak určitě navštivte stránku „Jak na to“.