Kdy a na co se připravit? 

duben 2020

 • spuštění 1. ročníku participativního rozpočtu “PRO Budějce”

duben – květen 2020

 • předkládání projektů
 • veřejný workshop k tvorbě projektů (ve dnech 15. 4. 2020 a 21. 4. 2020) – ODLOŽENO NA NEURČITO
 • průběžné konzultace
 • projednání návrhů se zástupci odborů magistrátu města (dne 13. 5. 2020)
 • řešení případných nedostatků s navrhovateli projektů

červen 2020

 • získávání podpory alespoň 50 “líbí se mi” po zveřejnění všech podaných projektů

duben – srpen 2020

 • hodnocení proveditelnosti navržených projektů

září 2020

 • zahájení prezentace proveditelných projektů
 • veřejné projednání realizovatelných projektů

říjen 2020

 • online hlasování 

listopad 2020

 • vyhodnocení hlasování
 • zpracování výsledků 

prosinec 2020

 • veřejné vyhlášení vítězných projektů (konečné datum bude stanoveno později)

leden 2021 a dále

 • realizace projektů – od zpracování dokumentace a povolení po fyzickou realizaci