Harmonogram - PRO Budějce

Kdy a na co se připravit? 

únor 2024

 • 1. 2. 2024 – vyhlášení Výzvy, zahájení 5. ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce

březen 2024

 • pracovní seminář (zaměřen zejména na novinky a změny platné pro aktuální ročník, vysvětlení jednotlivých fází participativního rozpočtu, rady jak správně vypracovat a podat návrh projektu)

březen – duben 2024

 • 1. 3. – 30. 4. 2024
  • podávání návrhů projektů
  • posuzování formální správnosti podaných projektů oddělením participativního rozpočtu, řešení případných nedostatků s navrhovateli projektů
  • průběžné konzultace k projektům

březen – květen 2024

 • 1. 3. – 31. 5. 2024 – posuzování formálně schválených projektů územními skupinami města z hlediska místní vhodnosti a prospěšnosti

červenec 2024

 • 1. – 31. 7. 2024 – posuzování proveditelnosti navržených projektů dotčenými odbory Magistrátu města České Budějovice

srpen 2024

 • 1. – 31. 8. 2024 – posuzování vhodnosti projektů k realizaci radou města

září 2024

 • zveřejnění proveditelných projektů na webu včetně stanovisek proveditelnosti (v detailu každého projektu v Galerii)

říjen 2024

 • 1. – 31. 10. 2024 – hlasování občanů města o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města České Budějovice a zrealizovány
 • výstava a představení proveditelných projektů na náměstí Přemysla Otakara II.

listopad 2024

 • vyhodnocení hlasování
 • veřejné vyhlášení vítězných projektů (finální datum závisí na termínu schválení vítězných projektů radou města)

prosinec 2024 – leden 2025

 • výběr a přiřazení politických garantů a realizátorů z řad magistrátu města jednotlivým vítězným projektům

leden 2025 – prosinec 2026

 • úvodní schůzky k zahájení realizace vítězných projektů za účasti pracovníka oddělení participativního rozpočtu, navrhovatele, příslušného realizátora a garanta
 • vlastní realizace projektů

 

Podrobné informace k tomuto ročníku naleznete v Pravidlech a Výzvě.
Pokud zvažujete, že se aktivně zapojíte a navrhnete nový projekt PRO Budějce, pak určitě navštivte stránku „Jak na to“.