Harmonogram - PRO Budějce

Kdy a na co se připravit? 

únor 2022

 • vyhlášení Výzvy, zahájení 3. ročníku participativního rozpočtu PRO Budějce

březen – duben 2022

 • podávání návrhů projektů
 • průběžné konzultace k projektům
 • pracovní seminář (zaměřeno na informace, jak správně vypracovat a podat návrh projektu)

březen – květen 2022

 • posuzování formální správnosti podaných projektů oddělením participativního rozpočtu a řešení případných nedostatků s navrhovateli projektů

červen 2022

 • získávání podpory alespoň 100 “líbí se mi” po zveřejnění všech podaných projektů
 • zveřejnění podpořených a nepodpořených projektů na webu

červenec – srpen 2022

 • posuzování proveditelnosti navržených projektů dotčenými odbory Magistrátu města České Budějovice

září 2022

 • zveřejnění stanovisek proveditelnosti dotčených odborů města na webu (v detailu každého podpořeného projektu)
 • zveřejnění proveditelných projektů na webu

říjen 2022

 • online hlasování na www.probudejce.cz/hlasovani
 • výstava a představení proveditelných projektů na náměstí Přemysla Otakara II.

listopad 2022

 • vyhodnocení hlasování
 • zpracování výsledků 
 • veřejné vyhlášení vítězných projektů (finální datum závisí na termínu schválení vítězných projektů Radou města)

prosinec 2022 – leden 2023

 • výběr politických garantů a realizátorů z řad magistrátu města pro jednotlivé vítězné projekty
 • úvodní schůzky k zahájení realizace vítězných projektů za účasti pracovníka oddělení participativního rozpočtu, navrhovatele, příslušného realizátora a garanta

leden 2023 – prosinec 2024

 • realizace projektů – od zpracování dokumentace a povolení po fyzickou realizaci

 

Podrobné informace k tomuto ročníku naleznete v Pravidlech a Výzvě.
Pokud zvažujete, že se aktivně zapojíte a navrhnete nový projekt PRO Budějce, pak určitě navštivte stránku „Jak na to“.