PRO Budějce
Pumptrack Havlinda

Předmětem projektu je vybudování pumtrackové dráhy pro malé i velké cyklisty včetně dráhy pro odrážedla v lokalitě Havlíčkova kolonie.

Pumtrack jako fenomén dnešní cyklistiky, v bezpečném prostředí učí a zdokonaluje techniku ovládání jízdního kola, probouzí v lidech aktivní přístup k cyklistice a je výborný prostředek pro zábavu celé rodiny. Uměle vytvořený uzavřený okruh pumtrackové dráhy je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které lze projíždět bez šlapání. Lze ho využívat individuálně, ve školních i jiných výukových skupinách. Dovednosti a techniky jízdy získané na pumtracku jsou pak následně dobře využitelné při cyklistice ve volné přírodě, která se tím stává pro cyklisty mnohem bezpečnější a zábavnější. Vhodný prostor pro vybudování pumtrackové dráhy a dráhy pro odrážedla se nachází v nevyužité lokalitě zvané Regule, za garážemi v Polní ulici v městské čtvrti Havlíčkova kolonie.

Josef Perina
České Budějovice 6
3 - 6 měsíců
855 000 Kč
Velký projekt
382 líbí se mi
408 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
zemní práce a realizace stavby
800 000 Kč
lavičky, přístřešek
35 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
855 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Bez zásahu do břehu a dřevin Mlýnské stoky (VKP ze zák.), posoudit hledisko hlučnosti (možné budoucí stížnosti tamních obyvatel).
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Probíhají jednání ke zpracování PD.
Duben 2021
Objednána studie pumptracku, včetně návrhu pumptrackové dráhy.
Květen 2021
Schůzka se zpracovatelem návrhu pumptrackové dráhy za účasti navrhovatele.
Červen 2021
Studie s návrhem pumptrackové dráhy dodána.
Říjen 2021
Z důvodu nízkého rozpočtu projektu oproti studii nyní město zvažuje, jak dále s projektem pokračovat.
Listopad 2021
V červnu 2021 byla dodána studie návrhu pumptrackové dráhy, která řeší maximální využití daného území. Odhadovaný realizační rozpočet je 2 300 000 Kč. Vedení města odsouhlasilo financování z prostředků PAR v maximální částce 1 026 000 Kč (navýšeno o 20 %). Další výdaje se nyní nepředpokládají, opakovaně bylo v kolegiu města. Nyní je projekt stále ve fázi studie, neboť za dané peníze v rozpočtu není možný zrealizovat. Z důvodu výše uvedeného OŠT předložilo kolegiu primátora dne 15. 11. 2021 návrh vyřadit tento projekt z participativního rozpočtu s odůvodněním, že projekt přesahuje navržený rozpočet o více než 20 %, což pravidla neumožňují.
Květen 2022
Rada města na svém jednání 30. 5. projednala možnosti řešení realizace mimo participativní rozpočet.