Předmětem projektu je vybudování pumtrackové dráhy pro malé i velké cyklisty včetně dráhy pro odrážedla v lokalitě Havlíčkova kolonie.

Pumtrack jako fenomén dnešní cyklistiky, v bezpečném prostředí učí a zdokonaluje techniku ovládání jízdního kola, probouzí v lidech aktivní přístup k cyklistice a je výborný prostředek pro zábavu celé rodiny. Uměle vytvořený uzavřený okruh pumtrackové dráhy je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které lze projíždět bez šlapání. Lze ho využívat individuálně, ve školních i jiných výukových skupinách. Dovednosti a techniky jízdy získané na pumtracku jsou pak následně dobře využitelné při cyklistice ve volné přírodě, která se tím stává pro cyklisty mnohem bezpečnější a zábavnější. Vhodný prostor pro vybudování pumtrackové dráhy a dráhy pro odrážedla se nachází v nevyužité lokalitě zvané Regule, za garážemi v Polní ulici v městské čtvrti Havlíčkova kolonie.

Josef Perina
České Budějovice 6
3 - 6 měsíců
855 000 Kč
Sport a volný čas
382
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
zemní práce a realizace stavby
800 000 Kč
lavičky, přístřešek
35 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
855 000 Kč
Provozní náklady
Úprava prostranství v případě potřeby
60 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Bez zásahu do břehu a dřevin Mlýnské stoky (VKP ze zák.), posoudit hledisko hlučnosti (možné budoucí stížnosti tamních obyvatel).
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný