PRO Budějce
Renovace Jungmannova parku - studie

Projekt umožní připravit studii možné proměny Jungmannova parku, v blízkosti Jižní zastávky, v krásném a klidném místě pro trávení volného času.

Jungmannův park je jediná větší ucelená plocha veřejné zeleně v oblasti kolem Lidické třídy. V současné době je díky starému a rozbitému inventáři a špatně udržované zeleni spíše pro ostudu. Toto místo má přitom velký potenciál stát se nejen pro místní atraktivní lokalitou pro trávení volného času.

Podpořením tohoto projektu umožníte vytvoření celkové koncepce budoucí podoby parku od odborného krajinářského ateliéru. Výsledný projekt navrhne nejen úpravu současné zeleně, ale i novou výsadbu, úpravu trávníků a vytvoření květinových pásů. Projekt se bude zabývat také obnovou inventáře, jako jsou lavičky, koše, osvětlení a prvky dětského hřiště.

Tento projekt připraví pro město podrobný návod k postupným úpravám parku nebo k jeho celkové renovaci.

Petr Vodrážka
České Budějovice 7
12 - 18 měsíců
290 000 Kč
Malý projekt
112 líbí se mi
80 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Studie včetně projektové dokumentace
290 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
290 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Bylo by prospěšné, aby se projekt zabýval i stezkami pro pěší - úpravou či opravou stávajících stezek či jejich přetrasování. V případě rekonstrukce stávajících či realizací nových tras je nutné min. společné povolení. V tomto případě by pak odhad ceny za projekt pravděpodobně neodpovídal.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Bude vyžadováno dendrologické posouzení stávajících stromů, zachování vitálních a perspektivních porostů. Odborná péče, sadové úpravy, vhodné technologické postupy při rekonstrukci zpevněných ploch u dřevin.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Případná rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podléhá povolení ve smyslu stavebního zákona.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele. Navrhovatel zajistí v horizontu 2 měsíců setkání místně příslušné územní skupiny s občany – diskuse o budoucí podobě parku. Výstup diskuse předá jako podklad pro ÚHA.
Březen 2023
Realizátor zjistí CN dendrologického posudku – bude určující pro další postup. Stěžejní je dle navrhovatele centrální část parku. Na ÚHA nyní v řešení cyklostezka vedoucí přes Jungmannův park, finální trasa bude známa během 1-2 měsíců (zvážit případné umístění parkovacích doků pro jednostopé dopravní prostředky). Dendrologický posudek zadá Životní prostředí. Je zadána studie na cyklostezku přes Jungmannův park. Začátkem dubna proběhne sousedské setkání v parku s Územní skupinou.
Duben 2023
Setkání v parku bylo odloženo na polovinu května, čeká se na podrobnější informace k cyklostezce.
Červen 2023
Dne 11. 5. se konalo sousedské setkání místních obyvatel v Jungmannově parku. 12. 5. se uskutečnilo jednání ohledně cyklostezky. Projektant představil 1. návrh směrového řešení cyklostezky. Dne 18. 5. proběhlo 2. jednání k cyklostezce. Ze strany objednavatele technické studie bylo navrženo, aby projekční práce na cyklostezce byly koordinovány a řešeny v rámci nového celkového urbanistického řešení Jungmannova parku.
Srpen 2023
Dne 10. 8. 2023 vypsána VZMR na dodavatele, termínem otvírání obálek 28. 8. 2023, vybrán dodavatel Landeco ateliér, Ing. P. Hofmann. Dokončení realizace prosinec 2023.
Říjen 2023
Dne 4. 10. 2023 se uskutečnilo setkání v Jungmannově parku a byl domluven podrobnější postup, možnosti cyklostezky, ochrana stromů a vazby v území z dopravního hlediska. Je plánováno jednání na Magistrátu města nad prvním návrhem s místní skupinou a odbory magistrátu.
Leden 2024
Dne 8. 1. 2024 předán finální návrh cyklostezky vedoucí parkem. V únoru je plánována schůzka na Magistrátu města České Budějovice s dotčenými odbory – cyklostezka + park.