Stojany pro kola u sportovních areálů města

České Budějovice jsou město plné cyklistů a zároveň i město sportu. U všech tří velkých sportovních stadionů však chybí dostatečný počet kvalitních kolostavů. Proto chceme vybudovat nových 300 parkovacích míst pro kola nejen pro fanoušky Dynama, Motoru či Jihostroje.

Na kole na fotbal, hokej i volejbal

Rádi bychom vytvořili parkování pro návštěvníky a fanoušky, kteří přijíždějí na kole ke třem velkým sportovním stadionům ve městě. V plánu je umístit 50 bezpečných cyklostojanů typu U ke každé z nich, celkem 150 stojanů pro 300 kol u fotbalového stadionu Dynama, Budvar arény i Všesportovní haly. Na každé sportovní utkání tak může bez větších obav o odložené kolo dorazit o 100 cyklistů více a nemusí již hledat vhodné značky, lampy a stromy v okolí tak, jak je tomu v současnosti.

V případě velkých sportovních utkání není v současné době jednoduché najít místo, kde bezpečně zamknout kolo. Často se stává, že v celém okolí není jediný volný stojan a parkuje se všude možně u zábradlí, značek a stromů. Nemožnost dobře si kolo zamknout vede i k častým krádežím či poškozením.

Projekt počítá s osazením míst kvalitními stojany. Cyklostojany ve tvaru obráceného U umožňují bezpečné zamknutí rámu kola pro dvě kola a také omezují odření laku. Navíc dotvářejí veřejný prostor a neruší ho jako jiné typy. Vhodné lokality na pozemku města jsou u každé haly k dispozici.

Petr Vodrážka
České Budějovice 2
4 měsíce
460 000 Kč
Sport a volný čas
59
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Cyklostojany včetně montáže
450 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Cena celkem
460 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Hospodaření s majetkem: Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o. - realizace možná po odsouhlasení.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor památkové péče
V případě zimního stadionu se jedná o památkově chráněné území; předpokládá se povinnost rozhodnutí ve správním řízení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Podmíněně realizovatelné - po přesnější lokalizaci.
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Musí podléhat Rozhodnutí o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.
Proveditelný s úpravami