3 workoutová hřiště v rekreační zóně podél řeky Vltavy

Workoutové hřiště je vhodným doplňkem pro sportovně – rekreační zónu podél toku řeky Vltavy od Dlouhého mostu směrem k Vodáckému areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. V projektu navrhuji tři konkrétní místa, která by pokrývala potřeby obyvatel celého města v oblastech u sídlišť Pražské předměstí a Vltava a dále u Vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.

Workoutové hriště, neboli venkovní posilovna je veřejně přístupný prostor sloužící veřejnosti k posilování, respektive zdokonalování fyzické kondice jedince a je vhodným doplňkem v rámci aktivit jako je běh či cyklistika, které jsou v oblasti kolem řeky Vltavy od Dlouhého mostu až k vodáckému areálu v Českém Vrbném. V tomto projektu navrhuji tři konkrétní pozemky města na kterých by bylo vhodné tento rekreační prvek instalovat.
Proč rovnou 3? Možná by někomu stačilo jen jedno, nicméně vzhledem k rozsahu sledované plochy sportovně – rekreační zóny považuji za vhodné umístit tato hřiště na všechny tři spádové oblasti, odkud se rekreanti do této zóny dostávají. Vzhledem k množství lidí, kteří oblast využívají by jedno hřiště kapacitně nemohlo pokrýt poptávku, proto je vhodné pokrýt celou oblast na jeho koncích a uprostřed, v místech okud lidé přicházejí/odcházejí z vymezené rekreační zóny. Jde o již zmíněné lokality u Pražské předměstí a sídliště Vltava a dále u Vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.

Ivan Matejić
České Budějovice 2
6-8 měsíců
1 400 000 Kč
Sport a volný čas
199
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
3 workoutová hřiště
1 200 000 Kč
Úprava oplocení pozemku pro WorkOut hřiště u areálu Lídy Polesné
100 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
1 400 000 Kč
Provozní náklady
údržba a opravy
30 000 Kč