PRO Budějce
Workoutové hřiště Suché Vrbné

Workoutové hřiště v lokalitě Suché Vrbné pro naplnění volnočasových aktivit v této městské části.

Workoutové hřiště pro všechny generace. Děti 10+ nemají v Suchém Vrbném možnost vyžití. Součástí hřiště by měl být i kurt (hrací plocha), kde by se mohly hrát míčové hry. Workoutové překážky od nejlehčí úrovně. Překážky na parkour atp. Hlavním cílem projektu je vytvořit herní plochu pro větší děti, pro které už nevyhovuje klasické dětské hřiště. V Suchém Vrbném chybí i místo kde by se dalo jezdit na koloběžkách, skateboardech a inline bruslích.
Jako vhodná lokalita se jeví bývalé škvárové fotbalové hřiště TJ Lokomotiva, které je již několik let nevyužité a tento projekt by posloužil i jako rekultivace této lokality.
Tento druh herní plochy by byl pro širokou veřejnost, nikoliv jak je to teď, že hřiště např. kurt v Pětidomí je oplocen a uzamčen. Hřistě v ZŠ Pohůrecká je také pod zámkem a v této době zbytečně nevyužité...

Stanislav Chýška
České Budějovice 5
12 - 18 měsíců
1 700 000 Kč
Velký projekt
206 líbí se mi
131 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Hřiště
1 500 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
1 700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Pozemek je pronajat Jihočeské univerzitě za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu neurčitou.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadovat územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Záleží na konkrétním umístění. Pokud je mimo zeleň, je projekt možný. Vhodná by byla varianta, kdy nebude celý povrch hřiště zpevněn, ale cvičící prvky budou umístěny samostatně a mezi by mohly být nezpevněné plochy.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je nutné s nájemci v řešeném území dojít ke shodě na uspořádání celého prostoru, kde se dnes koncentruje velké množství sportovních záměrů.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Plocha z funkčním využitím ZR, BZ, MT a IN-2. Přednostně záměr soustředit do jižní části pozemku, který je vymezen jako \"ZR - zeleň rekreační\".
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpoklad nutnosti realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami