PRO Budějce
Bezpečněji po Rudolfovské

Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců při průchodu křižovatkou Rudolfovská tř. x Hlinská. Tento úsek je chodci i automobily frekventovaný. Chodec musí překonat přibližně 15 m silnice, úsek přitom není zabezpečen ani přechodem pro chodce.

Umístění přechodu pro chodce pro zajištění bezpečného průchodu chodců křižovatkou Rudolfovská tř. x Hlinská. Přechod bude doplněn veřejným osvětlením a vyčkávacím prostorem. V rámci minimálních stavebních úprav bude nutné zpevnit chodník v úseku Rudolfovská tř. (odbočka ke komerčním areálům) a Hlinská pro jasnou definici chodníku a silnice. Projekt se týká parcel 1919/5, 1919/3, 1919/1, 1751/4, 1751/1 a 1751/3.

Monika Kahudová
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
600 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Stavební práce
450 000 Kč
Projektová dokumentace
150 000 Kč
Cena celkem
600 000 Kč