PRO Budějce
Koupací louka u Malše

Vysklonováním louky nad železničním mostem mezi cyklostezkou a korytem Malše přímo do vody vytvořit jedinečný přístup přímo k vodě bez vyšších investic. Součástí záměru by byla i rekonstrukce staré poškozené zeleně.

Položením pásu luční plochy přímo k patě koryta Malše by zde vznikl velmi snadný přístup k vodě pro koupání i k procházkám u hladiny řeky. Součástí záměru by měla být rekonstrukce staré, často poškozené břehové zeleně do kvalitní solitérní v ploše pozemku.

Daniel Vaclík
České Budějovice 6
12 - 24 měsíců
2 150 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
zemní práce spolu s odvozem zeminy a skládkovným
1 200 000 Kč
výšková přeložka kabelu
150 000 Kč
lehké opevnění náplavového svahu toku, které bude zároveň pochozí pro vstup do vody (štěrkopísek, oblý malý štěrk)
400 000 Kč
rekonstrukce zeleně ( kácení neperspektivního a poškozeného břehového porostu a výsadba stromových, řídkých a dobře průtočných stromových skupin v ploše louky
250 000 Kč
Projektová dokumentace
150 000 Kč
Cena celkem
2 150 000 Kč