PRO Budějce
Venkovní horolezecká stěna - boulder na Složišti

Příprava a realizace veřejně přístupného "boulder hřiště" na Složišti.

Lezení na umělých horolezeckých stěnách je stále více populární. Bezpečnou alternativou je bouldering – lezení bez lan a jištění bez zkušeností na malých umělých i přírodních blocích. Záměrem projektu je vybudování veřejně přístupného boulder hřiště na Složišti pro děti a mládež o několika blocích o výšce cca 2,7 metru a s odpovídající bezpečnou dopadovou plochou. Jedná se o první veřejně přístupné boulder hřiště ve městě České Budějovice. Není potřeba pomůcek, činnost není finančně náročná. Boulder hřiště nabízí volnočasovou aktivitu, která podporuje děti a mládež v pohybovém rozvoji ve venkovním prostředí a na čerstvém vzduchu.

Barbora Čížková
České Budějovice 5
6-12 měsíců
690 000 Kč
Malý projekt
178 líbí se mi
286 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lezecká stěna WS, v-2,7m
440 000 Kč
Doprava materiálu a montážního týmu
30 000 Kč
Dopadová plocha (kačírek 95m2 o hloubce 30cm, cca 28,5m3)
190 000 Kč
Dokumentace k provedení statiky
12 000 Kč
Projektová dokumentace
18 000 Kč
Cena celkem
690 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Pozemek je pronajat, v případě výhry bude vyhotovena smlouva o provozování této stěny.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Dle vyjádření Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Záleží na umístění v rámci Složiště. Za zcela nevhodné považuji umístění do zeleně. Pokud je to v zastatvitelných plochách, je realizace možná.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je nutné s nájemci v řešeném území dojít ke shodě na uspořádání celého prostoru, kde se dnes koncentruje velké množství sportovních záměrů.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Záměr je možné realizovat pouze na části pozemku, která je součástí zastavitelného území SR (sport a rekreace) nebo nezastavitelného území ZR (rekreační zeleň). Na části pozemku, který je součástí nezastavitelného území krajinné zeleně všeobecné je záměr nepřípustný. Záměr musí dále respektovat VPS DPC 23 (cyklostezka).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Duben 2022
Navrhovatelka pracuje na zajištění projektové dokumentace vč. rozpočtu, inženýrské činnosti, technického dozoru a průzkumu trhu dodavatele díla.
Květen 2022
Navrhovatelka pracuje na specifikaci technických požadavků na venkovní horolezeckou stěnu jako podklad pro zadání projektové dokumentace, zajištění projektové dokumentace přenechá realizátorovi.
Červen 2022
Technické požadavky od navrhovatelky zaslány a předány k prostudování projektantovi a k nacenění projektové dokumentace. V polovině června proběhlo jednání realizátora, navrhovatele a projektanta na místě realizace (konkretizace požadavků).
Červenec 2022
Probíhá příprava nabídky na zpracování projektové dokumentace ze strany projektanta.
Srpen 2022
Odeslána objednávka projektantovi na přípravu podkladů pro zhotovitele.
Prosinec 2022
Dále probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele. Projektant poslal podklady k projednání. Předpokládaný termín předání hotových podkladů pro výběr zhotovitel je do konce roku.
Leden 2023
Dne 19.1.2023 zahájeno výběrové řízení na realizaci dodávky. Termín podání nabídek je do 3. 2. 2023.
Březen 2023
Smlouva s dodavatelem podepsána 8. 3. 2023, termín zahájení montáže v místě plnění dle dohody a klimatických podmínek (předpoklad montáže do konce května).
Květen 2023
25.5.2023 zahájeno převzetí bouldrové stěny.