PRO Budějce
Venkovní horolezecká stěna - boulder na Složišti

Příprava a realizace veřejně přístupného "boulder hřiště" na Složišti.

Lezení na umělých horolezeckých stěnách je stále více populární. Bezpečnou alternativou je bouldering – lezení bez lan a jištění bez zkušeností na malých umělých i přírodních blocích. Záměrem projektu je vybudování veřejně přístupného boulder hřiště na Složišti pro děti a mládež o několika blocích o výšce cca 2,7 metru a s odpovídající bezpečnou dopadovou plochou. Jedná se o první veřejně přístupné boulder hřiště ve městě České Budějovice. Není potřeba pomůcek, činnost není finančně náročná. Boulder hřiště nabízí volnočasovou aktivitu, která podporuje děti a mládež v pohybovém rozvoji ve venkovním prostředí a na čerstvém vzduchu.

Barbora Čížková
České Budějovice 5
6-12 měsíců
690 000 Kč
Malý
178
286
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lezecká stěna WS, v-2,7m
440 000 Kč
Doprava materiálu a montážního týmu
30 000 Kč
Dopadová plocha (kačírek 95m2 o hloubce 30cm, cca 28,5m3)
190 000 Kč
Dokumentace k provedení statiky
12 000 Kč
Projektová dokumentace
18 000 Kč
Cena celkem
690 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Pozemek je pronajat, v případě výhry bude vyhotovena smlouva o provozování této stěny.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Dle vyjádření Útvaru hlavního architekta a odboru územního plánování.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Záleží na umístění v rámci Složiště. Za zcela nevhodné považuji umístění do zeleně. Pokud je to v zastatvitelných plochách, je realizace možná.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je nutné s nájemci v řešeném území dojít ke shodě na uspořádání celého prostoru, kde se dnes koncentruje velké množství sportovních záměrů.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Záměr je možné realizovat pouze na části pozemku, která je součástí zastavitelného území SR (sport a rekreace) nebo nezastavitelného území ZR (rekreační zeleň). Na části pozemku, který je součástí nezastavitelného území krajinné zeleně všeobecné je záměr nepřípustný. Záměr musí dále respektovat VPS DPC 23 (cyklostezka).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Duben 2022
Navrhovatelka pracuje na zajištění projektové dokumentace vč. rozpočtu, inženýrské činnosti, technického dozoru a průzkumu trhu dodavatele díla.