PRO Budějce
Zelená oáza Vltava

Revitalizace veřejných prostor na sídlišti Vltava, instalace laviček, košů, dětského hřiště a zlepšení zeleně.

Projekt Zelená oáza Vltava má za cíl přeměnit zanedbané plochy mezi panelovými domy na krásný, zelený park. Chceme vytvořit prostředí, kde se obyvatelé budou cítit hrdě a budou se podílet na udržování čistoty a pořádku. Park nabídne nové lavičky, koše, dětské hřiště, oblasti pro piknik a zlepšení zeleně, aby se zvýšila kvalita života v naší komunitě a posílila soudržnost mezi obyvateli.

Petr Dvořák
České Budějovice 2
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavičky
100 000 Kč
Koše a popelníky
100 000 Kč
Dětské Hřiště
700 000 Kč
Terénní úpravy a demoliční práce
400 000 Kč
Doplňky - (cedule, pytlíky na exkrementy, provozní řády)
50 000 Kč
Revitalizace zeleně
650 000 Kč
Veřejné osvětlení - úsporné řešení
300 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč