PRO Budějce
Komunitní srdcovka

Chceme utvářet nové komunitní tradice v parku za školou v Novém Vrátě. Cílem projektu je zakoupení vybavení, které nám celoročně umožní pořádání sousedských slavností a tvořivých dílen, protože věříme v setkávání komunity off-line.

K tomu, aby se nám tu všem žilo lépe, slouží upevňování sousedských vztahů v Novém Vrátě, proto chceme založit novou tradici komunitních setkávání. V prosinci 2021 jsme spolu s místní základní školou pořádali první vánoční setkání a tato akce měla velký úspěch jak mezi žáky, pracovníky školy, tak mezi místními obyvateli. Narazili jsme ale na nedostatečnou materiální vybavenost pro pořádání takových akcí. Vzhledem k tomu, že chceme pořádat sousedské slavnosti pro místní občany a upevňovat tradici off-line setkávání napříč generacemi pravidelně, žádáme v rámci materiálního zajištění takovýchto akcí o finance k nákupu:
• 6 pivních setů (skládací stůl a dvě lavice/1ks),
• 5 prodejních stánků,
• 2 termonádoby,
• osvětlení (světelné řetězy),
• kabel navinovací na bubnu,
• mobilní PA-zařízení na ozvučení menších a středních akcí,
• propagační materiály.
Veškerý mobiliář je přenosný, tudíž nebude bránit ostatním rekreačně-relaxačním funkcím parku.
Tato aktivita úzce souvisí s projektem Rozbušíme srdce zeleno-modrého Nového Vráta, který v roce 2021 zvítězil mezi velkými projekty v participativním rozpočtu. Současně s postupující obnovou parku se chceme společně potkávat a trávit čas. Srdce Nového Vráta jsme rozbušili, teď chceme, aby to tu žilo.

Lenka Hessová
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
237 000 Kč
Malý projekt
107 líbí se mi
137 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
6 pivních setů (skládací stůl a dvě lavice) 3 500 Kč/ks
21 000 Kč
5 prodejních stánků 3 0000 Kč/ks
150 000 Kč
2 termonádoby 3 000 Kč/ks
6 000 Kč
2 kabely navinovací na bubnu 1 000 Kč/ks
2 000 Kč
1 mobilní PA-zařízení na ozvučení menších akcí 8000 Kč/ks
8 000 Kč
osvětlení
20 000 Kč
propagační materiály
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
237 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2023
Pro potřeby setkávání by mohla sloužit místní „hasičárna“ – paní navrhovatelka se pokusí domluvit podmínky a zašle vyrozumění o výsledku jednání. Dne 9. 2. 2023 obdržel realizátor specifikaci navrženého vybavení, v současné době se poptává tato vybavení a poté proběhne schůzka s navrhovatelkou.
Červen 2023
V současné době je připravena poptávka, v nejbližší době bude zboží objednáno.
Srpen 2023
V současné době máme připravené poptávky a odsouhlasené s paní Hessovou, čekáme na formu proplacení v rámci rozpočtu města ve spolupráci s FO a do 15. 9. 2023 by měl být mobiliář pořízen.
říjen 2023
Požadovaný mobiliář nakoupen a předán spolku Nové Vráto. Nyní probíhá příprava smlouvy o výpůjčce mezi spolkem a městem ČB, zastoupeným Správou Domů.