PRO Budějce
Nemanické náměstíčko

Cílem projektu je vytvoření náměstíčka, které by bylo místem setkávání, odpočinku a příležitostných oslav obyvatel Nemanic.

Navrhovaný prostor je přibližným středem místní části Nemanice a historicky zde byla úřední deska, kam byli občané zvyklí chodit zjišťovat novinky ve městě. Aktuálně není v Nemanicích žádné obdobné místo, kam by se dal umístit vánoční strom, májka či jenom uspořádat setkání občanů. Součástí projektu je příjemné posezení pod stromy, vodní prvek a vyvýšené posezení s valem, který přirozeně částečně snižuje hluk od Pražské třídy. Zároveň je zde prostor pro zapojení mobilního stánku k zajištění různých oslav. Projekt se nachází v blízkosti aktuálně realizovaného projektu Pohybového parku pro děti a celkově doplňuje funkčnost celého území.

Ludmila Váchová
České Budějovice 3
12-24 měsíců
2 390 000 Kč
Velký
106
137
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Lavička parková 5 ks
30 000 Kč
Sakura 2 ks
30 000 Kč
Vodní prvek 0,5x15m
100 000 Kč
Kolostav
15 000 Kč
Odpadkový koš 2x
9 000 Kč
Javor babyka Elsrijk 6ks
42 000 Kč
Živý plot (Habr) cca 56 m
30 000 Kč
Dlažba
300 000 Kč
Dlažba velká
54 000 Kč
Zemní práce
600 000 Kč
Val
100 000 Kč
Elektrická přípojka
80 000 Kč
Držák/stojan
250 000 Kč
Provozní náklady
250 000 Kč
Vodovodní přípojka - vč. překopu ulice
350 000 Kč
Projektová dokumentace
150 000 Kč
Cena celkem
2 390 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Navrhovaný záměr se nachází v blízkosti frekventované silnice Pražská. Vodovodní přípojka pro vodní prvek vyžaduje překop ulice U Čertíka - vodovod se nachází na druhé straně silnice.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Je nutno respektovat stávající zeleň a skutečnost, že se dle platného ÚP města jedná o plochu městské zeleně tj. je potřeba zachovat co největší podíl zelených ploch.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Regulativ z ÚS ČB \"Pod hrází Nemanického rybníka\"- max. procento zastavitelnosti vč. zpevněných ploch 40 %. Biologicky aktivní plocha 60 %.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Bude vyžadováno DUR, DSP.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami