PRO Budějce
Více stromů pro naše město

Cílem projektu je vysadit 120 nových stromů a 530 keřů podél cyklostezek a chodníků v ulicích Generála Píky, Blahoslavova a Vodní.

Alej vysokých stromů spolu s pruhem kvetoucích keřů ozdobí město a usnadní pohyb chodcům a cyklistům, zvýší rozmanitost, udržitelnost i diverzitu, ochladí a zvlhčí vzduch, sníží prach a hluk a v létě nabídne blahodárný stín. Projekt má přispět k vyváženému vzhledu a funkčnosti dané lokality.

Celý popis projektu naleznete zde: Popis projektu Více stromů pro naše město.pdf

 

Jan Malík
České Budějovice 3
24 měsíců
2 000 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Odhad nákupu 100 stromů ke 3 kůlům a 3 úvazy
330 000 Kč
Odhad nákupu 500 keřů
20 000 Kč
Odhad příslušenství ke stromům (300 x kůly, 900 x úvazy)
50 000 Kč
Odhad terénních úprav, respektive vyhloubení jam
450 000 Kč
Odhad vlastní výsadby stromů a keřů
350 000 Kč
Odhad pro následnou péči o vysazené stromy a keře po dobu 5 let
300 000 Kč
Odhad pro náhradu poškozených nebo odcizených dřevin
200 000 Kč
Projektová dokumentace
300 000 Kč
Cena celkem
2 000 000 Kč