PRO Budějce
Hřiště Havlinda

Cílem projektu je modernizace dětského hřiště v ulici Brožíkova.

Veřejné hřiště je ve velmi klidné lokalitě v ulici Brožíkova. Na něm se nachází rozbitý kolotoč, rozlámaný odpadkový koš a ztrouchnivělé lavičky, na které se bez poškození oděvu skoro nejde posadit. K hřišti nevede žádná přístupová cesta (chodníček) a okolo celé plochy parkují auta, tudíž občas projet s kočárkem je zcela nemožné. Hřiště není ani oplocené a často se stává, že děti vybíhají pro hračky (míče) do silnice zpoza zaparkovaných aut. Účel tohoto projektu je hlavně zvýšit bezpečnost pobytu na hřišti (oplocení) a modernizovat aktuální vybavení opět kvůli větší bezpečnosti. Dále se nabízí velký potenciál v prostoru na zbudování dalších herních ploch a vybudování nádherné hrací zóny pro přilehlé bytové domy a jejich obyvatele.

Lenka Vaverková Potužníková
České Budějovice 6
12 měsíců
700 000 Kč
Malý projekt
202 líbí se mi
129 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Oplocení do 1 m bez podezdívky
150 000 Kč
Lavičky, pískoviště, hrad se skuzavkou, jiné atrakce
350 000 Kč
Instalace a práce
150 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
Vzhledem k uspořádání ulice Božíkova a oboustrannému parkování, zde není možné vybudovat normový chodník, který by zajistil přístup k dětskému hřišti. aniž by se muselo přeřešit uspořádání celé ulice. Nabízí se možnost zrušit jedno parkovací stání, oplotit hřiště a v místě zrušeného stání zajistit vstup do hřiště.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Za tuto částku nelze vybudovat požadované změny DH plus chodník. Lze maximálně doplnit herní prvky nebo vyměnit lavičky.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Bude vyžadován územní souhlas, popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Je nutné dbát na ochranu stávající vzrostlé zeleně.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Lze provést pouze část odpovídající finančnímu limitu - tj. např. oprava laviček, košů a herních prvků.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Lze umístit v ploše KOL-1.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Chodníky podléhají územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, případně společnému povolení.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele. Schůzka proběhla přímo v místě realizace (ul. Brožíkova); hřiště slouží především menším dětem. Paní navrhovatelka upřesnila požadavky na úpravy a vybavenost hřiště.
Březen 2023
Paní navrhovatelka zašle odkazy na konkrétní herní prvky a realizátor prověří cenové i realizační možnosti. V březnu provedena rekonstrukce stávajících dřevěných laviček a odeslána závazná objednávka na dodání a montáž nových herních prvků firmě Bonita Group s.r.o. s dodací lhůtou 8 týdnů. Začátkem června by mohla proběhnout montáž nových herních prvků.
Květen 2023
Probíhá montáž nových herních prvků (22. - 25.5.). V dalším týdnu dojde k zasypání dopadových ploch kačírkem. Následovat bude etapa týkající se oplocení a části chodníku.
Červen 2023
V průběhu července bude realizováno oplocení a přístupový chodník.
Srpen 2023
Dne 14. 7. 2023 odeslána žádost o vyjádření k záměru oplocení dětského hřiště na stavební úřad. Jinak hřiště dokončeno.
Říjen 2023
SÚ požaduje vyjádření správců sítí, o ty je zažádáno, po získání vyjádření se opět požádá SÚ, který oplocení povolí.
Leden 2024
Dne 8. 1. 2024 obdrženo poslední potřebné vyjádření majitele sousedního pozemku. Na SÚ odeslána žádost o vydání územního souhlasu za účelem výstavby oplocení. V případě získání územního souhlasu bude oplocení postaveno na začátku stavební sezóny 2024.