Rozbušíme „Zeleno-modré srdce Nového Vráta“

Chceme slyšet tlukot „Zeleno-modrého srdce Nového Vráta“. Žádáme o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy. Jedinečný prostor bude vytvořen pro starší děti v rozšířeném území za parkem, kde budou pingpongové stoly, workoutové prvky či koš na streetball na vhodném hracím povrchu. Prostor bude věnován možnostem relaxace pro starší obyvatele a rodičům s malými dětmi.

V letošním roce jsme uspořádali dotazníkové šetření, ve kterém se lidé mohli vyjádřit, co by si v parku přáli. Z odpovědí vyplynulo, že na omezenou plochu parku jsou kladeny různorodé požadavky (viz obrázek níže). V současné době se zpracovává ideová studie, jejíž vznik spolu s navazujícím projektem, byl podpořen v rámci loňského participativního rozpočtu. Ačkoli se na studii teprve pracuje a projektová dokumentace bude navazovat, víme, že základem parku zůstane travnatá plocha v kontrastu s vodní plochou a vzrostlou zelení. V rámci revitalizace parku budou:

• umístěny nové lavičky či dřevěné paluby
• vyčištěny/ prořezány křoviny břehů velkého rybníka
• vytvořeny herní prvky s vhodným hracím povrchem, u kterého bude zamezeno víření a následné dýchání kontaminované zeminy – úprava povrchů pro stávající a ponechané prvky
• umístěny workoutové a posilovací prvky ve vzdálenější části parku
• umístěny v dostatečném množství odpadkové koše a koše na psí výkaly
• instalovány informační tabule k parku, naučná stezka o stromech (ve spolupráci se ZŠ) a historii parku, tabule na malování
• vysázeny popínavé rostliny kolem betonové stěny sousedící s kovošrotem
• vytvořeny mlatové cesty na podmáčených místech
• realizovány sadové úpravy kolem pomníku padlým a u vstupu do parku vedle školy

Eva Semančíková
České Budějovice 4
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
Sport a volný čas
169
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Cesty
500 000 Kč
Herní a fitness prvky
730 000 Kč
Mobiliář
485 000 Kč
Inženýring, autorský a technický dozor
120 000 Kč
Sadovnické úpravy
665 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč