PRO Budějce
Dětské hřiště – všichni spolu

Cílem tohoto projektu je provedení obnovy a rozšíření současného zanedbaného stavu dětského hřiště v ulici Fr. Ondříčka u domu č.p. 16, Č.B. K tomuto hřišti přísluší pozemek o rozloze 2021 m2, kde by se dalo vytvořit moderní dětské hřiště.

Na místě by mohl vzniknout například oddechový prostor pro maminky s malými dětmi s využitím modernizace stávajících prvků dětského hřiště s myšlenkou jejich variability (polo parková úprava s terénními prvky) ve formě klidové zóny (lavičky, sedátka - v polostínu v letních měsících). Na tento prostor by mohlo navazovat přilehající dětské hřiště a jeho možné obměny s výhledem pro měnící zájmy dětí. Zde by se mohla využít kombinace herních prvků z přírodních materiálů a současných materiálů (plast, lanové systémy, prolézačky, houpačky, skluzavky, sportovní prvky zejména k sociálnímu začleňování či udržování tělesné kondice).

Ondřej Pecháček
České Budějovice 2
24 měsíců
2 000 000 Kč
Velký projekt
120 líbí se mi
231 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Sibiřský Jilm
50 000 Kč
Dřevěné branky (4x)
15 000 Kč
Přírodní prvky k přístupovým místům
14 000 Kč
Terénní úpravy + práce
100 000 Kč
Ohraničení stávající hřiště jilmy – materiál
20 000 Kč
Vahadlová houpačka
23 000 Kč
Prolézačka s hrazdičkou
46 000 Kč
Lanový a dřevěný most
52 000 Kč
Terénní úpravy + práce
100 000 Kč
Tematický herní prvek
590 000 Kč
Kombinovaná dřevěná dětská houpačka
95 000 Kč
Kreslící tabule
30 000 Kč
Pískoviště + materiál + terénní úpravy
30 000 Kč
Lavice s opěradlem (5x)
35 000 Kč
Lavice bez opěradla (3x)
15 000 Kč
Herní doplňky (4x)
75 000 Kč
Relaxační lehátka dřěvěná
150 000 Kč
Dopadová plocha
460 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vzhledem k výměře nad 300 m2, bude nutné rozhodnutí o změně využití pozemku.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Projekt musí respektovat principy adaptační strategie města a trvale udržitelného rozvoje.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Lze realizovat jen rozsah odpovídající participativnímu rozpočtu.
Proveditelný
odbor úze
Lze umístit v ploše KOL-3.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele. Navrhovatel představil svoji představu hřiště, zejména na oplocení hřiště. To bylo diskutováno se závěrem, že se v rámci návrhu hřiště navrhne oplocení například ohraničené z kuláčů.
Březen 2023
Odpočinková zóna se dělat nebude, na vedlejším pozemku se vybudují nové prvky, podle zpracovaného návrhu dodavatelské firmy. Domluveno setkání na místě realizace s SVS v termínu po 6.3.2023. Setkání proběhlo 13. 3. a pracuje se na projektové dokumentaci. Místo bylo nafoceno, byly předány podklady ke zpracování.
Červen 2023
V květnu vybrán dodavatel a 14. 6. podepsána smlouva se zhotovitelem.
Červenec 2023
Zhotovitel, společnost GARTENSTA PLUS s.r.o., zahájil práce na obnově a rozšíření dětského hřiště (ul. Františka Ondříčka č. 16). Kromě moderních herních sestav na místě vznikne také klidová zóna pro rodiče a budou osazeny i nové lavičky. Plánovaný termín dokončení je stanoven na konec července 2023.
Srpen 2023
Dne 23. 7. 2023 hřiště předáno, projekt dokončen.