PRO Budějce
Žíznivý pták nezpívá

Předmětem projektu je vytvořit bezpečná pítka pro drobné ptactvo žijící v lokalitě Na Sadech. Do parku Na Sadech, by se umístily 3 - 4 kameny s vytesanou mělkou prohlubní na vodu. Ty by sloužily jako bezpečné místo k pití a hygieně drobného ptactva.

V létě je v rozpáleném městě velmi málo bezpečných míst k napájení ptactva a hmyzu. Kolmé stěny nedaleké Mlýnské stoky neposkytují dostatek místa pro přistání a pití, jakož i potřebný rozhled pro pocit bezpečí. Ptactvo musí létat dál k řece a hledat jiná bezpečná místa. Využití fontán k pití a hygieně ptactva je problematické z důvodu kolmých stěn, silného proud vody a velkého pohybu lidí.
Navrhuji proto umístit do prostoru parku Na Sadech několik (3 - 4) větších kamenných bloků, které budou mít v horní části mělkou prohlubeň pro plnění vodou. Tyto kameny tak budou sloužit jako pítka a koupaliště drobného vodního ptactva, které v lokalitě žije.
Ulehčeme drobnému ptactvu soužití s námi lidmi. V konečném důsledku budeme mít radost i my lidé.

Ján Regenda
České Budějovice 3
6 měsíců
180 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Kamenné bloky – pískovec cca 500 kg/ks (3 - 4 ks)
150 000 Kč
Doprava a usazení pítek
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
180 000 Kč