PRO Budějce
Workoutové hřiště na Pražském předměstí

Předmětem projektu je vybudování workoutového hřiště v lokalitě na Pražském předměstí.

Menší děti, tedy do věku cca 11 let, mají na Pražském předměstí dostatek volnočasového vyžití v podobě dětských hřišť a prolézaček. Cílem našeho projektu je proto zaměřit se na vytvoření prostoru na cvičení pro kolotočům a houpačkám již odrostlé děti, stejně jako pro dospívající mládež a dospělé. Důvod je jasný. Právě pro zmíněnou, široce zastoupenou, věkovou skupinu není v této části města podobné aktivní vyžití, v podobě hřiště k dispozici.

Spádovou oblastí navrhované lokality je Pražské předměstí, centrum města a sídliště Vltava. Jde o části města s vysokou hustotou zabydlení. Místo je také spojnicí cyklistických i běžeckých tras. Je velice dobře dostupné jak na kole, bruslích, tak i pěšky. Zatím jediné workoutové hřiště v okolí je za plotem areálu SKP a široká veřejnost k němu nemá přístup. Nejbližší podobné hřiště se tak nachází u Malého jezu, nebo ještě dál, až na Hluboké. Což je pro některé jedince a rodiny poměrně obtížně dostupné.

Nedostatek pohybu je obecným dlouhodobým problémem dnešní doby, a proto se domnívám, že vybudování workoutového hřiště vhodně doplní nabídku volnočasových aktivit v naší lokalitě. Šlo by o příležitost, jak vybízet dospívající děti, mládež, ale i dospělé k aktivnímu pohybu přirozenou cestou, bez nutnosti někam daleko cestovat.

Proto navrhujeme vybudování workoutového hřiště, kde se bude moci bezplatně široká veřejnost aktivně rekreovat na čerstvém vzduchu. Hřiště se dá všemi využívat k udržování a rozvíjení vlastní fyzické kondice, stejně jako k protahování svalů po běhu, jízdě na kole, nebo jakékoliv jiné sportovní aktivitě. Záměrem je tedy udržovat naši společnost zdravou a v dobré kondici.

Petr Novotný
České Budějovice 3
12 měsíců
696 000 Kč
Malý projekt
353 líbí se mi
147 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Sestava hřiště
300 000 Kč
Doplňky
45 000 Kč
Provozní řád
11 000 Kč
Doprava a montáž
40 000 Kč
Dopadová plocha
150 000 Kč
Základy, zemní práce, úprava terénu
100 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
696 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Stavební úřad
Pravděpodobně bude vyžadován územní souhlas popř. územní rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Jednotlivé prvky hřiště je nutno umístit přímo do travnaté plochy mimo stávající vzrostlé dřeviny.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Je nutné brát ohled na stávající zeleň, a proto upřednostňujeme umístění hracích prvků přímo do trávníku (již realizováno např. v parku Stromovka).
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Předpokládá se nutnost realizace přístupových komunikací - chodníků (DUR, DSP).
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
Březen 2022
Vyhlášeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci v DNS (Dynamický nákupní systém). Nikdo se nepřihlásil. V řešení, zda se může PD poptat zadáním třem dodavatelům.
Květen 2022
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace do kterého se nikdo nepřihlásil. Dle sdělení ORVZ další VZ na zpracovatele PD musí být vypsána jako nadlimitní v otevřeném řízení se lhůtou realizace 3 měsíce.
Červen 2022
Čeká se na stanoviska dotčených odborů.
Červenec 2022
Na dalším jednání ORVZ bylo rozhodnuto, že realizace workoutového hřiště proběhne v režimu Design & Build. Realizační odbor obdržel k tomuto účelu od workoutistů návrh požadovaného vybavení.
Srpen 2022
Vybavení hřiště bylo projednáno s navrhovatelem projektu. V současné době jsou v řešení technické specifikace jednotlivých prvků.
Listopad 2022
V současné době jsou v řešení technické specifikace jednotlivých prvků. Projekt bude realizačně předán do 2. 12. 2022 na Správu veřejných statků.
Leden 2023
Projekt je ve fázi předání z odboru školství na správu veřejných statků, která projekt realizačně dokončí.
Březen 2023
Příprava výběrového řízení. Začátkem dubna 2023 bude zadáno VŘ výzvou pěti.
Červen 2023
Dne 13. 6. předáno stanoviště realizační firmě s termínem plnění do 3 měsíců. Hřiště by dle domluvy mohlo být hotovo do konce června.
Srpen 2023
Dne 3. 8. 2023 hřiště dokončeno a předáno.