PRO Budějce
Bezpečná Suchomelská

Zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty pomocí dopravního zklidnění Suchomelské ulice

Suchomelská ulice je bez chodníků. V úseku mezi Ternem a garážemi je pravidelný pohyb chodců včetně dětí, ale zároveň je ulice využívána zaměstnanci firmy Bosch k jízdě do a z práce. Zejména mezi 5. a 7. hodinou, 13. a 17. hodinou je zde vysoká intenzita provozu, řidiči nerespektují ani rychlostní omezení v obci. Pravidelně zde tak vznikají nebezpečné situace, jejichž účastníky jsou často děti.
Chápeme, že rekonstrukce ulice s vybudováním chodníků je nákladná, ale označení celého úseku vhodnými dopravními značkami (Průjezd zakázán a Obytná zóna), společně s instalací zpomalovacích pruhů, by ulici zklidnilo a zvýšilo bezpečí obyvatel.

David Kozel
České Budějovice 3
6 - 12 měsíců
130 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Instalace dopravního značení a zpomalovacích pruhů
100 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
130 000 Kč