PRO Budějce
Pikniková zóna u Velkého jezu

Cílem je vytvořit zónu pro pořádání pikniků či grilování pro veřejnost v oblasti Velkého jezu

Projekt je zaměřen na vytvoření místa pro pořádání pikniků či grilování pro širokou veřejnost v oblasti Velkého jezu. V rámci projektu by bylo vytvořeno několik míst s veřejnými grily či ohništi. Tato místa by byla osazena stoly a lavicemi pro několik osob, popřípadě jiným vhodným mobiliářem (třeba dřevěnými špalky na sezení). Součástí piknikové zóny bude i několik odpadkových košů na tříděný odpad.

Lenka Hanusová
České Budějovice 6
12 měsíců
360 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Terénní úpravy
40 000 Kč
Mobiliář
300 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
360 000 Kč