PRO Budějce
Revitalizace náměstíčka před Kotvou

Projekt si klade za cíl revitalizovat zanedbaný veřejný prostor v okolí Biografu Kotva a zastávky Poliklinika Jih.

Prostor před Biografem Kotva působí už na první pohled neutěšeným a nejednotným dojmem. Najdeme tu na malé ploše několik druhů dlažby, obrubníků, vyšlapaný trávník, starý a poškozený městský mobiliář, špinavou zastávku s několika druhy plakátovacích ploch. Jedna část prostoru se dokonce díky keřům stala oblíbeným místem akutní potřeby. Navzdory každodenním snahám většiny subjektů, které v prostoru působí, není bez většího zásahu možné náměstíčko přivést do stavu, ve kterém by bylo příjemné zde trávit čas.
Lokalita má ale díky vzrostlým stromům a volnému prostranství potenciál stát se místem, kde se lidé rádi zdrží.
Navrhujeme proto revitalizaci prostoru. Konkrétně se jedná o zachování komunikační sítě náměstíčka, dotvoření zelených ploch, sjednocení materiálu a mobiliáře, výměna a rozšíření přístřešku zastávky MHD, vytvoření relaxační zóny ve východní části náměstíčka, přemístění a navýšení kapacity kolostavu a vytvoření prostoru pro všechny, kdo na místo denně přicházejí – ať už jako návštěvníci kina nebo cestující MHD.

Stanislava Skřičková Jírovcová
České Budějovice 7
12 - 24 měsíců
2 500 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Výměna mobiliáře (4x lavička, 3x odpadkový koš)
200 000 Kč
Demoliční práce
150 000 Kč
Realizace přístřešku zastávky MHD
950 000 Kč
Zemní práce
350 000 Kč
Povrchy
400 000 Kč
Zahradnické práce
350 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 500 000 Kč