PRO Budějce
Přírodní tribuny Náplavka

Přírodní tribuny k posezení a odpočinku ve svahu Náplavky. Tribuna umožní posezní a výhledy na řeku, Dlouhý most, loděnici. Zároveň zůstane respektován přírodní charakter, neboť nevnáší žádné nové prvky, pouze pracuje s úpravou terénu svahu.

Smyslem je vybudování kaskádových "přírodních tribun" pro sezení a odpočinek v břehové soustavě Náplavky – pod parkem Jiráskovo nábřeží s výhledem na řeku, Lannovu loděnici, Dlouhý most, jez a prostor Náplavky. Sezení bude sloužit každodennímu odpočinku, třeba i nazutí/vyzutí in line, možnosti sledování akci na Náplavce z „pohodlí přírodní lavičky“. Zároveň dostane místo nový impuls pro setrvání obyvatel na tak krásném místě.

Ing. Jiří Borovka, Ph.D.,MBA
České Budějovice 3
1 měsíc realiazce, 3 měsíce PD + povolení
650 000 Kč
Velký projekt
66 líbí se mi
169 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace - zemní práce
400 000 Kč
Dřevěné fošny
200 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Cena celkem
650 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Vzhledem k uvažovanému rozsahu úprav neodpovídá cena realitě (zemní práce - přesuny hmot, skládkování a následné ohumusování a osetí). Projednat konkrétní řešení s Povodím Vltavy s. p.
Proveditelný s úpravami
Majetkový odbor
Pozemek parc. č. 2216/1 v k. ú. České Budějovice 2 je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem má Povodí Vltavy, s. p. Nutné jednání s Povodím Vltavy a případně následné uzavření odpovídající smlouvy.
Proveditelný s úpravami
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Zásahy zřejmě vyvolají souhlas správce Povodí Vltavy a vodoprávního úřadu. Oddělení ochrany přírody a krajiny: s tribunami nesouhlasíme. V místech jejich plánovaného umístění se v současné době nacházejí extenzivně sekané plochy, které jsou udržovány ve spolupráci s PVL, z důvodu zachování biotopů pro motýli.
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Celý návrh umístěn na pozemcích povodí Vltavy. Cena v návrhu dle ÚHA neodpovídá skutečné ceně.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Tribuny bez hřiště, protože je navrženo do záplavového území.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný