PRO Budějce
ČIČEBU

Zapojení obyvatel Českých Budějovic do sezónního úklidu (jaro/podzim) se zaměřením na oblasti zeleně v okolí ČB

Organizace sezónního čištění zelených zón v Českých Budějovicích, které obyvatelé využívají k relaxaci, odpočinku, sportování a zábavě. Jedná se např. o zóny Malák a dále směrem Velkas - ke Špačkům - k brodu nebo další trasa po druhém toku řeky Malše - kolem Samsonu - Velkas - směr Roudné.
Projekt navrhujeme z následujících důvodů:
a) etický: kdy se nechováme adekvátně k přírodě a k živočichům, kteří v ní žijí,
b) edukativní: kdy můžeme společně předávat náš způsob jednání mladším generacím, jmenovat je např. i správci určité oblasti, kde mohou převzít část zodpovědnosti za určitou zónu (školy jsou v tomto směru neefektivní a neaktivní)
c) ekologický: nelze rozložit volně pohozený odpad. Kde se vyskytuje člověk, tam je i dřív nebo později odpad
d) inovativní: můžeme jít příkladem jiným městům, díky organizovanosti tohoto projektu a komunikativnosti k veřejnosti

Lenka Kotková
České Budějovice 6
24 měsíců
37 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Ceny za pytle, gumové rukavice
7 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Cena celkem
37 000 Kč