PRO Budějce
Stromořadí v parku Dlouhá louka

Výsadba stromořadí, které vizuálně a akusticky oddělí stávající park Dlouhá louka od rušné komunikace.

Záměr spočívá ve výsadbě cca 120 m dlouhého stromořadí na západní straně parku Dlouhá louka. Stromořadí vizuálně a akusticky oddělí stávající park od rušné komunikace Na Dlouhé louce. Stromořadí by mělo být tvořeno kombinací vzrostlých jehličnatých stromu (cca 2-3 m výšky) v těsném uspořádání. Tím bude zajištěno oddělení parku od komunikace i v zimních měsících. Stromořadí může být z vnitřní strany parku doplněno keřovým patrem, které zvýší jeho estetickou hodnotu.
Oddělení parku od komunikace zvýší pohodu pobytu v dnes poměrně málo využívané části parku. Celkově tak úprava přispěje ke zvýšení návštěvnosti levého břehu Vltavy před Jiráskovým jezem.

Michal Rotbauer
České Budějovice 2
6 měsíců
270 000 Kč
Malý
103
98
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
100 ks stromů - Smrk / Thuje (2 až 3 m) – 1 500 Kč/ks
150 000 Kč
50 ks keřů - 500 Kč/ks
25 000 Kč
Výsadba - 500 Kč/dřevina
75 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Cena celkem
270 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Bude nutné upřesnit druhy a typy výsadeb, koordinace s OOŽP a OSVS.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Záměr je v souladu se studií \"České Budějovice - Malá Stromovka\" a také s PR projektem Biotop a relaxační zóna Dlouhá louka. Je nutné prověřit typ dřevin a zajistit, že plocha bude dopravně napojitelná i v době realizace nové sportovní haly na místě stávající.
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami