PRO Budějce
Úprava pěšiny kolem hřbitova v Mladém

Cílem projektu je obnovit a upravit stávající pěšinu kolem hřbitova v Mladém vedoucí podél železniční trati.

Navrhujeme provést obnovu pěšiny pro chodce vedoucí podél železniční trati od železničního přejezdu v Mladém k hřbitovu. Jedná se o prořez dřevin, odklizení případných napadaných větví a zpevnění pěšiny např. štěrkovým posypem. Vodné by bylo i umístění lavičky. Pěšina bývala hojně využívána při procházkách, obchází hřbitov a umožňuje rychlejší návaznost na další trasu směrem k vlakovému nádraží pro pěší i cyklisty.

Tomáš Štěpka
České Budějovice 6
6 - 12 měsíců
260 000 Kč
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Úprava zeleně
100 000 Kč
Zpevnění cesty a terénní úpravy
150 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Cena celkem
260 000 Kč