PRO Budějce
Oprava fontány u Jihočeské filharmonie

Cílem projektu je začít s opravou desítky let opomíjeného a nefunkčního prvku v historickém centru města, fontány mezi čtveřicí lip srdčitých na Anenském náměstí před koncertní síní Otakara Jeremiáše, na jehož vzniku se podílel architekt Alois Hloušek. Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti opětovného uvedení fontány do provozu za udržitelných ekonomických podmínek, restaurace do původního stavu a následné zprovoznění fontány jako pítko. Pokud by byla první možnost neproveditelná, druhou možností je uložení současné fontány do depozitáře a její nahrazení dočasným vodním prvkem dle designérské soutěže.

Projekt spočívá ve výkopových pracích a výměně vodovodního potrubí a vytvoření nové přípojky na městský vodovod, opravě odtoku a samotného tělesa fontány. Druhou částí projektu je oprava samotného tělesa fontány a kontrola odtokových míst. Cílem rekonstrukce je opravit desítky let nefunkční prvek v historickém centru města, na jehož vzniku se podílel jeden z nejlepších architektů Českých Budějovic Alois Hloušek.
V obou případech nebude vodní prvek sloužit pouze lidem, ale věříme, že si k němu najdou cestu i četní živočichové žijící v centru města, a to od našich čtyřnohých kamarádů až po ptactvo a hmyz. Druhou rovinou je fakt, že veřejný prostor bychom měli udržovat v dobrém stavu, aby nám mohl sloužit v každodenním životě a přinášel nám vyžití i radost. Vodní prvek zvýší atraktivitu Anenského náměstí a po desítkách let bude tato jeho nedílná součást znovu sloužit svému původnímu účelu. Vodní prvek bude zároveň ochlazovat okolní prostředí díky odpařování, což je v době klimatické krize a zvyšujících se teplot chtěným benefitem. V posledních letech v těsné blízkosti vznikly také dva gastro podniky, díky jejichž zahrádkám prostor opět ožil. Jedním z dalších benefitů je také umělecká hodnota této fontánky, která se bohužel neprojevuje ve své plné síle, díky její nefunkčnosti.

Martin Novotný
České Budějovice 1
24 měsíců
2 000 000 Kč
Velký projekt
171 líbí se mi
128 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
studie
50 000 Kč
Přípojka vody, výkopové práce
750 000 Kč
oprava tělesa fontány
500 000 Kč
mlžítko/pítko
500 000 Kč
Projektová dokumentace
200 000 Kč
Cena celkem
2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Proveditelný
Odbor památkové péče
Předpokládá se posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; řízení na žádost.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Vhodná je zde návaznost na plánované úpravy v ulici Karla IV. Otázkou je pak časový harmonogram realizace úprav v ulici, abychom se vešli do termínů.
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami