Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště - Kaliště u Českých Budějovic

Venkovní tréninkové, posilovací a překážkové hřiště pro zlepšení fyzické kondice pro širokou veřejnost s možností trénování našich mladých hasičů. Tento projekt by měl doplnit zázemí pro veřejnost a větší děti, které již odrostly z prvků malých dětských hřišť.

Pro tento projekt byly vybrány mobilní prvky, aby byla zachována krajinná zeleň. Na ploše by měly být umístěny mobilní prvky- kladina, žebříková stěna, lano svislé i vodorovné, dvě hrazdy a dvě lavičky. Upevnění mobilních prvků by bylo provedeno kotvami v zemi.
Kladina v délce 4 metry s postranními náběhy 1 metr, celková délka 6 metrů, žebříková stěna 2 x 1,5 metru, lano svislé šplhací 4 metry, vodorovně zavěšené 4 metry, 1. hrazda 1,3 metru, 2. hrazda 1,6 metru a odpočinková lavičky. Materiál na tento projekt by měl být přírodní s železnými prvky, aby nenarušoval ráz okolní přírody.

Renata Čečková
Kaliště u Českých Budějovic
1 měsíc
177 000 Kč
Sport a volný čas
125
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Kladina
28 000 Kč
šplhací lana (svislé a vodorovné) vč. konstrukce
35 000 Kč
žebříková stěna
15 000 Kč
2x hrazda
20 000 Kč
2x odpočinková lavička vč. upevnění
9 000 Kč
terénní úpravy pozemku
70 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Cena celkem
177 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční odbor
Proveditelný
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Proveditelný
Stavební úřad
Vyžaduje rozhodnutí o změně využití území.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Plocha je součástí ÚSES a krajinné zeleně, v případě mobilních prvků je záměr realizovatelný.
Proveditelný s úpravami
Odbor školství a tělovýchovy
Proveditelný
Útvar hlavního architekta
Proveditelný
Odbor územního plánování
Nachází se v ploše krajinné zeleně všeobecné (KV), proto všechny prvky musí být mobilní.
Proveditelný s úpravami
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Proveditelný
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2021
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele
Únor 2021
Probíhají jednání ke zpracování PD.
Březen 2021
Schůzka navrhovatele a realizátora v místě realizace.
Květen 2021
Dle odborného kontrolora nelze spojit veřejné hřiště a hasičské sportoviště. U projektu budou probíhat jednání s garantem projektu a realizátorem.
Květen 2021
Na místě realizace dojde k úpravě terénu a poté k osazení mobilními prvky.
Červenec 2021
Byly provedeny rekultivační práce, obdrženy 2 nabídky na mobilní prvky.