PRO Budějce
Centrum válečných veteránů

Předmětem projektu je vytvoření kanceláře a velké zasedací místnosti na setkávání početné skupiny občanů jihočeského kraje, válečných veteránů, vojenských důchodců, atp.

CO: Centrum válečných veteránů (nejen)
PROČ: Aby se měli občané stejných a podobných zájmů kde scházet a aby mohli probírat a řešit svoje životní situace ve kterých by byli nápomocni případní odborníci (lékaři, terapeuti, sociologové, atd…), besedy, kurzy, přednášky, poradny.
PRO KOHO: Pro válečné veterány, vojenské důchodce, členy voj. Historických spolků, ČsOL, SVV ČR, atp.

Bohumír Tomášek
České Budějovice 6
12 - 24 měsíců
2 000 000 Kč
Velký projekt
345 líbí se mi
220 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Zařízení (židle, stoly, záclony, garnyže, nábytek)
500 000 Kč
Vybavení (počítače, projektor, ozvučení, knihy, filmy)
500 000 Kč
Stavební práce (vymalování, úpravy WC, sprchy)
900 000 Kč
Projektová dokumentace
100 000 Kč
Cena celkem
2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Investiční obor
V současné době je objekt odpojen od energií. Není v souladu s projektem Žižkových kasáren. Město nemá koncepci, jak s objektem naložit. V případě objektu v ulici Dvořákova je projekt možné realizovat.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Dle vytipovaného objektu, je nutné posoudit, zda bude podléhat opatření stavebního úřadu ve smyslu změny užívání stavby, či její části.
Proveditelný s úpravami
Odbor sociálních věcí
Ačkoliv má projekt přesah do sociální oblasti, organizace je pro nás neznámá a tudíž se nedokážeme k projektu adekvátně vyjádřit.
Proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování
Z hlediska ÚP je záměr přípustný.
Proveditelný
Správa domů s.r.o.
Volné prostory jsou pouze ve 3. NP a 4. NP v objektu Dvořákova 12, objekt není vybaven výtahem.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2023
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele. Realizátor (MM) znovu upozornil na absenci výtahu (nabízený prostor je ve 4. patře), město rozhodně neplánuje výtah zbudovat. Realizátor dohodne s navrhovatelem schůzku přímo v místě realizace a posoudí rozsah nutných úprav/oprav (v případě investice – nutná projektová dokumentace, v případě oprav jen objednávka).
Březen 2023
Navrhovatel prověří možnost získání dotace na provoz centra (od armády), nutno dořešit s realizátorem výši nájemného. Dne 6.2.2023 proběhla schůzka na místě samém za účasti pana předsedy jednoty ČsOL České Budějovice Bc. Bohumíra Tomáška DiS, návrh dispozičního řešení byl zaslán elektronicky statikovi, který provede posouzení možné realizace projektu.
Červen 2023
Dle vyjádření statika nejsou úpravy navržené ve vybraném prostoru v objektu Žižkovy kasárna možné. Město nyní hledá jiné vhodné prostory pro úspěšnou realizaci projektu.
Srpen 2023
Projekt prozatím pozastaven do doby, než se najdou nové vhodnější prostory pro realizaci tohoto projektu.