PRO Budějce
Agility park - psí hřiště

Cílem projektu je umožnit v okolí Palackého náměstí a Pražského předměstí volné venčení a výcvik psů.

Vybudování agility parku by mělo pomoci obyvatelům z okolí centra města, Palackého náměstí a Pražského předměstí. V této lokalitě není pro komunitu pejskařů možnost venčit a cvičit psy bez vodítka a zároveň je mezi sebou bezpečně socializovat.
Nevyužívaná část pozemku by se tak mohla proměnit ve výcvikovou, venčící a odpočinkovou zónu.
Projekt se dá tvořit podle již hotového projektu na sídlišti Máj. Vybudování tohoto hřiště stálo 360 000 Kč. Pozemek je nutno oplotit a zabezpečit brankou, ideální by bylo ho vybavit stejně jako na Máji agility překážkami, odpadkovými koši a lavičkami. Vybrané pozemky v majetku města jsou momentálně nevyužívané a nejsou v blízkosti obytné zóny, takže psi nebudou obyvatele ani rušit.

Zuzana Čapková
České Budějovice 4
8 - 12 měsíců
615 000 Kč
Malý projekt
282 líbí se mi
102 hlasů
Poloha
Rozpočet
Popis položky
Cena
Oplocení s dvojitou brankou
250 000 Kč
Terénní úpravy
100 000 Kč
Agility překážky
165 000 Kč
3 lavičky
30 000 Kč
3 odpadkové koše
15 000 Kč
Výsadba zeleně (menší stromky a keře)
40 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Cena celkem
615 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Majetkový odbor
Proveditelný
Správa veřejných statků
Rozpočet projektu zahrnuje nereálné ceny - oplocení včetně dvojité branky, terénní úpravy, výsadby, mobiliář.
Proveditelný s úpravami
Stavební úřad
Projekt bude vyžadovat územní souhlas popř. vydání územního rozhodnutí.
Proveditelný s úpravami
Odbor památkové péče
V případě Palackého nám. - předpokládáme posouzení ve správním řízení dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Proveditelný s úpravami
Odbor ochrany životního prostředí
Pozemek parc. č. 1872/10 - bez úprav, pozemek parc. č. 2097/2 - bez úprav, na pozemku parc. č. 2128/1 - respektovat vzrostlé dřeviny (ochrana kořenových systémů).
Proveditelný s úpravami
Útvar hlavního architekta
Tento záměr je nutné brát jako záměr dočasný. Jedná se o pozemek s velkou hodnotou, u něhož lze předpokládat budoucí zastavění. Dříve byl pozemek uvažován pro směnu kvůli stavbě Severní spojky. Nutné prověřit aktuálnost! Finančně neodpovídá, nelze vycházet ze starých cen za práce.
Proveditelný
Odbor územního plánování
Projekt nelze realizovat na částech pozemku parc. č. 2128/1 ČB2, které jsou součástí zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v klidu a nezastavitelného území ostatní městské zeleně.
Proveditelný s úpravami
Celkové hodnocení
Proveditelný s úpravami
Deník projektu
Datum
Popis
Leden 2022
Úvodní setkání realizátora a navrhovatele.
březen 2022
Setkání na místě budoucího psího hřiště, předání materiálů a jednání ke zpracování projektové dokumentace.
Květen 2022
V řešení se stavebním úřadem, jak legálně zajistit oplocení hřiště.
Červen 2022
Stavební úřad povolil oplocení hřiště, v případě, že nebude pevně spojeno se zemí a půjde lehce demontovat.
Červenec 2022
Zhotovitel připravuje projektovou dokumentaci, po jejím schválení dojde k realizaci.
Srpen 2022
Realizátor má k dispozici hotovou vizualizaci psího hřiště od zhotovitele. V srpnu byly požádány dotčené odbory o vydání stanovisek. Po vydání stanovisek budou psí prvky objednány.
Listopad 2022
Psí prvky objednány, termín zahájení realizace 20. 11. 2022, termín zhotovení 30. 11. 2022.
Prosinec 2022
Je realizováno oplocení, instalovány veškeré herní prvky a odpadkový koš. Instalace laviček a provozního řádu proběhne do konce roku.